Navigation

Jaworzno Moje Miasto – tu chce się żyć!

Kim jesteśmy?
JMM skupia ludzi, którzy kochają Jaworzno i chcą mieć wpływ na jego losy. Wspólnie z obywatelami Jaworzna chcemy sprawiać, aby było to miejsce najlepsze do życia.

Nasze wartości:
uczciwość, rzetelność, równość, wzajemny szacunek

Czym się wyróżniamy?
uczciwość – wymagamy przede wszystkim od siebie,
kreatywność – wyzwalamy aktywność ludzi, która służy rozwojowi miasta
skuteczność – potrafimy nie tylko formułować program, ale go zrealizować i rozliczyć

Co chcemy osiągnąć?

  • w obszarze politycznym  – Integracja środowisk, które reprezentują te same wartości co JMM,z  dala od rozgrywek politycznych. Zwycięstwo w wyborach samorządowych.
  • w obszarze społecznym –  1. Zapewnić fundament moralny, ekonomiczny i społeczny, bezpieczeństwo osobiste i socjalne, możliwość realizacji potrzeb obywateli w najwyższym możliwym standardzie: by miasto cieszyło oko i było miejscem, gdzie można dobrze żyć, by zahamować spadek populacji a nawet zwiększyć liczbę mieszkańców.  2. Pozyskać nowych członków (uaktywnić liderów) na różnych poziomach, by budować tożsamość miasta, wyzwalając kreatywność jego mieszkańców i wykorzystując potencjał instytucji, firm, organizacji pozarządowych.
  • w obszarze gospodarczym – 1. Efektywne wykorzystanie zasobów miasta. 2. Dalsze pozyskanie jak największych środków zewnętrznych na jak najlepsze programy rozwojowe.
  • w obszarze komunikacji –  wewnętrznej: integracja członków Stowarzyszenia  oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności za „jedną drużynę”, zewnętrznej: działania marketingowe, stałe i systematyczne informowanie społeczeństwa o realizowanych przez JMM działaniach;