Navigation

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto

ul. Świętego Wojciecha 2
43-600 Jaworzno

Prezes Stowarzyszenia: Paweł Silbert
kontakt: biuro@jmm.jaworzno.pl
www.jmm.jaworzno.pl

NIP: 632 18 32 664
KRS: 0000120997
Nr rachunku bankowego: 89 12401356 1111 0000 2325 2901

Skład Zarządu Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto
kadencji 2016-2019

Paweł SILBERT – Prezes
Dariusz STARZYCKI – Wiceprezes
Maciej BRUL – Wiceprezes
Dariusz CHRAPEK – Wiceprezes Skarbnik
Czesław BRANDYS – Członek Zarządu
Tadeusz KACZMAREK – Członek Zarządu
Patrycja PIETRASZCZYK – Członek Zarządu
Wojciech PRZEPADŁO – Członek Zarządu
Wiesław WIĘCKOWSKI – Członek Zarządu
Ewa ZUBER - Członek Zarządu
Renata GACEK - Członek Zarządu
Monika BRYL - Członek Zarzą