Navigation

Komitet Wyborczy Jaworzno Moje Miasto
Pełnomocnik wyborczy: Andrzej Ślusarczyk
Pełnomocnik finansowy: Jacek Nowak

ul. Wojciecha 2, 43-600 Jaworzno
mail: pelnomocnik@jmm.jaworzno.pl

Bank Polska Kasa Opieki SA, nr rachunku: 59 1240 1356 1111 0010 8470 6787