• okreg1-002

  Nasi radni

 • okreg2-003

  Jerzy Nieużyła

  okreg2-003Jerzy Nieużyła to radny Rady Miejskiej w latach 1994 – 1998 i 2011 – 2014. Jest magistrem inżynierem automatyki, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To specjalista ds. kontraktów w niemieckiej firmie „Sutco Polska”  Katowice.

  Ma żonę Małgorzatę – filologa, wykładowcę Uniwersytetu Śląskiego  i córkę Katarzynę, która również jest filologiem i nauczycielką tańca w Młodzieżowym Domu Kultury. Interesuje się sportem i kulturą, a zwłaszcza muzyką.  W 2007 r.  wygrał finał miesiąca teleturnieju „Jaka to melodia?”

  Głównym obszarem jego zainteresowania w Radzie Miasta  jest szeroko pojęta komunikacja miejska i ekologia.
  Sam najchętniej i najczęściej podróżuje  rowerem i autobusem PKM – u. Uważa, że przyszłość należy do szybkiej, bezpiecznej, punktualnej, wygodnej i taniej komunikacji publicznej.  Dostrzega problemy komunikacji i szuka  sposobów ich rozwiązania. Jest gorącym zwolennikiem budowy sieci dróg rowerowych w mieście. Promuje na forum Rady ideę budowy komunikacji tramwajowej w powiązaniu z mającą powstać szybką koleją Kraków-Katowice-Gliwice.  Aktywnie uczestniczył w pracach nad najnowszym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jaworzna.

  Od urodzenia jest mieszkańcem Długoszyna . Chciałby  wykorzystać naturalne walory geograficzno – przyrodnicze tej historycznej dzielnicy Jaworzna i nadać jej wyraźny charakter mieszkalno – rekreacyjny z zachowaniem tradycyjnych obszarów gospodarki rolnej i leśnej .

  Promuje projekt budowy stoku narciarskiego z wyciągiem orczykowym  na wzgórzu Skałka w Długoszynie, oraz przystani kajakowej na rzece Biała Przemsza. Dąży do całkowitego wyeliminowania zanieczyszczeń rzek Kozibród i Biała Przemsza, płynących przez Długoszyn i przywrócenia im charakteru naturalnych miejsc do wypoczynku i rekreacji.

 • okreg2-001

  Tadeusz Kaczmarek

  okreg2-001Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna. Odpowiada za sprawy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, kulturą, sportem i rekreacją.  Zajmuje się także ochroną środowiska miasta, jak również sprawami z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych, a także jaworznickich instytucji kultury.

  Pochodzi z rodziny o tradycjach kolejarskich. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przez ponad 20 lat był zatrudniony jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie.
  Od 1998 roku zaangażowany w pracę miasta jako Radny Rady Miejskiej w Jaworznie. Od 2006 roku pełnił w niej funkcję Przewodniczącego Rady. Podczas trzynastu lat pracy samorządowej, zaangażowany był w działania wielu miejskich komisji, m.in. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Od 2011 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta.

  Nauczyciel, społecznik, pomysłodawca wielu miejskich inicjatyw m.in. Regat Kajakowych odbywających się nad Zalewem Sosina czy jarmarków świątecznych na jaworznickim rynku. Mocno zaangażowany w życie „swojej” dzielnicy. Wraz ze szczakowskim kołem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna rokrocznie organizuje obchody zwycięstwa Bitwy pod Grunwaldem.

  Chce by Szczakowa i północne osiedla naszego miasta znowu zaczęły tętnić życiem i mogły stać się ważnymi punktami na mapie miasta. Rozwój „swojej” dzielnicy upatruje w planach utworzenia projektu przekształcenia placu dworcowego Jaworzno-Szczakowa w Miejskie Centrum Integracji Transportu.  Ponadto ważną dla niego kwestią jest kontynuacja budowy Obwodnicy Północnej oraz rewitalizacja Parku Lotników w Osiedlu Stałym.
  Niezwykle ceni zdanie młodych jaworznian. Między innymi z tego powodu nadzoruje prace związane z powstałą w Jaworznie – Młodzieżową Radą Miejską.

  Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek, dziadek rocznego Franciszka.

 • okreg2-010

  Zyta Kołodziej

  okreg2-010Od czterech pokoleń jest Jaworznianką i czuje się mocno związana z naszym miastem. Z opowiadań dziadków i rodziców zna czas wojny i burzenia. Nikt nie chciałby do tego wracać. Sama przeżywała i doświadczała trudnego czasu walki o wolność i ostatnich przemian. Mówi: 

   „To też już mamy za sobą. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasie pokoju, możemy budować nasze miasto, ale też rozwijać się społecznie w atmosferze zrozumienia i dialogu.”

  Rozumie, że „remont” tak dużego miasta jak Jaworzno musi trochę potrwać. Już zrobiono bardzo dużo i to ją ogromnie cieszy. Przed nami jeszcze sporo do zrobienia. Na szczęście program „Złota 15-tka” Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto i Prezydenta Pawła Silberta zapewnia kontynuację tych dobrych zmian. Szczególnie interesuje ją punkt dotyczący remontu dróg dzielnicowych, bo doskwiera jej samej i jej sąsiadom codzienny dojazd do domów po dziurawej drodze gruntowej.

  Ważny jest również z jej perspektywy powrót do kolei – Centrum Integracji Transportu Szczakowa przy szybkiej linii Katowice-Kraków, bo mieszkając w Szczakowej korzystała ze szczególnego położenia miasta studiując w Krakowie a następnie przez wiele lat dojeżdżając pociągiem do pracy do Katowic. Ten projekt pozwoli mieszkańcom Jaworzna skorzystać w lepszym stopniu z unikalnego położenia naszego miasta.

  Ma wykształcenie techniczne, ukończyła studia za zakresu automatyki i informatyki na AGH w Krakowie i przez kilkanaście lat pracowała zgodnie ze swoim wykształceniem. Już od wielu lat bardziej interesuje ją człowiek, jego przemiana, odkrywanie możliwości zmian oraz co może dobrego zrobić przy odpowiednim wsparciu i motywacji. Przez kilka lat koordynowała pracę wolontariuszy w Hospicjum Homo-Homini w Jaworznie. W ostatnim okresie brała udział w dwóch ciekawych i pożytecznych projektach. W pierwszym wraz z mężem miała okazję wspomagać przygotowanie i przeprowadzenie programu dla młodych ludzi rozpoczynających pracę.

  „To jest bardzo budujące widzieć jak młodzi ludzie generują własne pomysły, a zachęceni do wytrwałości i wyposażeni w sprawdzone narzędzia mogą te pomysły odważnie realizować.”

  Rozumie również jak dramatyczna jest sytuacja człowieka, jeśli straci pracę w wieku powyżej 50 lat. Dlatego chętnie zaangażowała się w inny projekt „50+ Dojrzali, Potrzebni, Kompetentni”, w którym podjęła się roli indywidualnego doradcy.

  „Ważne jest, aby nie zostawiać potrzebującego człowieka w trudnej dla niego sytuacji, lecz wspomagać go w odkrywaniu nowych możliwości, pomimo całego negatywnego przekazu jaki płynie z otoczenia.”

  Od wielu lat jest w Ruchu Spotkań Małżeńskich w Jaworznie gdzie wspomaga się małżeństwa w budowaniu dialogu i lepszych relacji w rodzinie.

 • okreg2-009

  Anna Wojkowska

  okreg2-009Pani Anna Wojkowska podkreśla, że najważniejsza w samorządzie jest współpraca. To dzięki niej można zgodnie działać na rzecz mieszkańców.

  Pani Anna Wojkowska ukończyła matematykę na Uniwersytecie Śląskim i obecnie jest dyrektorem Gimnazjum nr 5 w Jaworznie. Uwielbia podróżować i słuchać muzyki. Jej ulubionym gatunkiem muzycznym jest poezja śpiewana, bardzo lubi głos Michała Bajora. Jest miłośniczką książek Tess Geritsen, Katarzyny Grocholi, czy Barbary Rybałtowskiej. W wolnych chwilach uprawia nordic walking, a zimą wyjeżdża na narty.

  Jaworzno kocha za to, że jest miastem spokojnym i zielonym, a które jednocześnie stawia na intensywny swój rozwój. Podkreśla, że to tutaj ma możliwość własnego rozwoju zawodowego. Jest osobą, która nie dostrzega w Jaworznie rzeczy, które by ją szczególnie denerwowały, a miejscem, które wyjątkowo jej się podoba, jest Geosfera, ciesząca się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców. Poza tym wymienia również świetną infrastrukturę drogową, Bibliotekę, czy Rynek, jako to, czym nasze miasto może się pochwalić.

  Twierdzi, że Jaworzno powinno coraz intensywniej pozyskiwać przedsiębiorców, którzy mogliby zapewnić nowe miejsca pracy. Zauważa też potrzebę skupienia uwagi na Sosinie – widzi ogromy potencjał w tym miejscu, które po wyczyszczeniu i stworzeniu tam odpowiedniego zaplecza, mogłoby być naprawdę atrakcyjną przestrzenią do spędzania wolnego czasu. Przyszłość Jaworzna widzi w dalszym rozwoju na takim poziomie, na jakim odbywa się to w tej chwili. Marzy o tym, że to miasto będzie przyciągało ludzi do życia tutaj, dzięki tworzeniu miejsc pracy, czy miejsc do wypoczynku.
  Uważa, że powinno się postawić na organizowanie większej ilości zawodów rodzinnych w mieście, nie tylko w szkole, ponieważ sport to świetna okazja to tworzenia poczucia wspólnoty. Chwali ilość wydarzeń kulturalnych w Jaworznie.

  Liczy na ludzi, którzy konsekwentnie działają na rzecz miasta i prezydent Paweł Silbert, jest według niej kimś, kto tak właśnie pracuje. Zaznacza, że Rada Miejska powinna być przyjazna prezydentowi, ponieważ współpraca pomaga osiągać wyznaczone cele. Samorząd, to nie miejsce na polityczną walkę.

  W Stowarzyszeniu Jaworzno Moje Miasto jest już od dziesięciu lat. Najbardziej podoba jej się to, że współpracują w nim ludzie, niezależnie od partii politycznej. Uważa, że to ewenement, że tak różne środowiska współpracują z bezpartyjnym prezydentem i docenia tak sprawne wcielanie w życie wspólnych strategii i zgodne działanie na szczeblu miasta. Spotkania Stowarzyszenia są dla niej poza tym źródłem informacji na temat działalności samorządu w Jaworznie, ale także kierunków rozwoju miasta.

 • okreg2-008

  Marzena Czarny

  okreg2-008Pani Marzena Czarny jest zwolenniczką harmonijnego, konsekwentnego rozwoju miasta, gdzie obok rozwoju osiedli, czy powstawania miejsc do inwestycji, swoją rolę mogą odgrywać sami mieszkańcy, którzy wypełniają przestrzeń miejską swoją aktywnością i chętnie uczestniczą w życiu Jaworzna.

  Pani Marzena Czarny jest z wykształcenia historykiem, ukończyła historię, o specjalności archiwalnej i pedagogicznej, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Takie studia pozwoliły jej podjąć pracę na stanowisku archiwisty w Zespole Lecznictwa Otwartego. Ma 35 lat, jest mężatką i szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Również jej zainteresowania dotyczą przede wszystkim historii, w szczególności XX wieku. Ponadto pasjonuje ją turystyka górska. Jest miłośniczką magii prozy G. G. Marqueza i świata J. Irvinga. Słucha różnej muzyki: Stinga dla ukojenia, Strachów na Lachy dla zabawy i Rammsteina dla lepszego myślenia.

  Czas wolny spędza ze swoją rodziną spacerując, grając w piłkę, planszówki, czy słuchając muzyki. Uwielbia wspólne wycieczki, razem z mężem chce pokazać dzieciom Polskę, wzbudzić w nich ciekawość do świata i ludzi, pomóc znaleźć pasję, która pomoże im w dorosłym życiu. Uwielbia także wspólnie z rodziną leniuchować na działce. Kocha wędrować po górach, ostatnio najczęściej z PTTK Jaworzno.

  Jaworzno to jej miasto rodzinne i dobrze jej się tu żyje. W ostatnich latach ta mała ojczyzna przeszła prawdziwą metamorfozę, stała się nowocześniejsza i piękniejsza. Cieszy ją szczególnie fakt, że te zmiany są zauważalne i doceniane na forum ogólnopolskim. Docenia pracę władz miasta, z prezydentem na czele. Ma tu na myśli przede wszystkim pracę, jaką włożono w wytyczenie właściwych kierunków rozwoju i konsekwentne dążenie do ich zrealizowania. Chwali to, że zarząd miasta nie spoczywa na laurach, tylko wciąż wyznacza nowe cele.

  Jej ulubioną dzielnicą jest jej własna dzielnica – Dąbrowa Narodowa, osiedle Łubowiec. Tu się wychowała, tu mieszkają jej bliscy i tu chciałaby wychowywać swoje dzieci. Stara się zmienić oblicze tego małego osiedla, a dużą szansę na odmianę upatruje w JBO. Chciałaby zadbać o to, by mieszkańcy mogli w przyjemny i aktywny sposób spędzać czas w osiedlu, aby okolica była czysta, zadbana i bezpieczna.

  Niewątpliwym osiągnięciem Jaworzna jest rozwój sieci komunikacyjnej. Nowe drogi i sprawna lokalna komunikacja miejska zmieniły obraz Jaworzna, a w bliższej i dalszej perspektywie przyniosą miastu i jej mieszkańcom realne korzyści w postaci nowych, dużych inwestycji dających zatrudnienie. Jaworznianie mogą być także zadowoleni z nowego oblicza Rynku i z faktu, że zaczyna on tętnić życiem. Panią Marzenę cieszy także bogata edukacyjna Biblioteki Miejskiej, Muzeum i Teatru Sztuk. Sukcesem jest też niewątpliwie GEOsfera, fantastyczne miejsce do relaksu, a także ważny ośrodek edukacji ekologicznej.

  Jest też zdania, że po wielu latach budowania dróg, przyszła kolej na zmianę priorytetów i zwrot w kierunku mieszkańców. Natychmiast należy skupić się na dzielnicach, które potrzebują renowacji. Drogi i chodniki, strefy rekreacyjne, zieleń osiedlowa to te czynniki, które przede wszystkim budują pozytywny wizerunek miasta i władz miejskich w oczach mieszkańców i znacznie ułatwiają życie codzienne. Dlatego należy wspomóc finansowo dzielnice jaworznickie. Z tego powodu należałoby kontynuować także – zapoczątkowany przez prezydenta – proces zaangażowania mieszkańców w życie miejskie. „Czas na gruntówki”, konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia dróg rowerowych, czy lokalizacji stadionu, wreszcie budżet partycypacyjny, pokazały, że mieszkań są zainteresowani rozwojem swojego miasta i są gotowi współuczestniczyć w tym procesie. Jest to potencjał, który należy wykorzystać. Ważną rzeczą jest także rozwój infrastruktury sportowej, np. poprzez budowę stadionu, stworzenie i finansowanie różnych form szkolenia dzieci i młodzieży. Koniecznym jest także wypracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Lotników w Osiedlu Stałym i Zalewu Sosina, tak, by podnieść walory estetyczne i użyteczne tych miejsc. W kwestii Parku Podłęże, należy kontynuować proces współpracy z mieszkańcami i sfinansować „budowę” tego parku.

  Pani Marzena życzyłaby sobie, aby Jaworzno było harmonijnie rozwijającym się miastem, z zadbanymi i bezpiecznymi osiedlami, miastem, w którym nie brakuje miejsca do odpoczynku, jak i aktywnego spędzania czasu, miastem rozwijających się inwestycji, wreszcie miastem tętniącym życiem swoich mieszkańców, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania swoich pasji i talentów, a mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu miejskim.
  Jako osoba ceniąca przyrodę, chciałaby, by miasto i jego włodarze w sposób szczególny traktowali nasze lokalne zasoby i sami inicjowali szereg działań proekologicznych, mających na celu zachowanie terenów zielonych dla przyszłych pokoleń.

  W Jaworznie liczy na społeczników, którzy mają zapał i chęci do działania, pomagania innym, organizowania lokalnych społeczności. Miasto ze swojej strony powinno dołożyć starań, by ich działania nie gubił się w gąszczu skomplikowanych przepisów prawnych.

  Członkiem JMM jest od niedawna. Stowarzyszenie jest dla niej zespołem ludzi, dla których ważny jest rozwój miasta. To ludzie, którzy z pasją i pozytywną energią angażują się w wiele inicjatyw miejskich.

 • okreg1-017

  Barbara Machna – Łach

  okreg1-017Najważniejsze dla niej w działalności społecznej jest uczciwość i bezinteresowność.
  Z wykształcenia mgr socjologii, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. marketingu w spółce SKOK „Jaworzno”. Społecznie pełni funkcję ławnika w Sądzie Rodzinnym w Jaworznie.

  Jest rodowitą mieszkanką Jaworzna. Dużo szczęścia daje jej kochająca się rodzina. Ma męża i dwóch dorosłych synów. Wolny czas najchętniej spędza na podróżowaniu i zwiedzaniu ciekawych miejsc.
  Lubi muzykę klasyczną i rockową. Nieodłącznym elementem życia rodzinnego jest wspólne muzykowanie i udział w pokazach lotniczych. Pasją do lotnictwa zarazili ją synowie, dzięki którym miała okazją przebywać w kokpicie samolotu myśliwskiego Mig – 29.

  Na początek, aby podkreślić chęć aktywnego działania Pani Barbara zobowiązuje się do przekazywania diet radnej na cele społeczne, w tym pokrycie kosztów stypendiów dla uzdolnionych dzieci z rodzin wielodzietnych. Będąc ławnikiem dwie kadencje zetknęła się z wieloma problemami
  jaworznickich rodzin. W trosce o innych chciałaby angażować swój czas, umiejętności i pieniądze w bezinteresowne działania na rzecz drugiego człowieka. Będzie dążyć do wsparcia rodzin wielodzietnych i rodzin z problemami, stwarzając warunki w zakresie wyrównywania poziomu sprawności intelektualnej i integracji ze środowiskiem.

  Jako radna chciałaby zwiększyć liczbę imprez kulturalnych, sportowych i turystyczno – rekreacyjnych, propagując w ten sposób aktywność fizyczną mieszkańców naszego miasta. Będzie popierała rozwój infrastruktury sportowej oraz miejsc rekreacji wypoczynku. Przedmiotem jej troski jest bezpieczeństwo mieszkańców, chciałaby przyczynić się do tego, by nasze otoczenie stało się jeszcze bardziej przyjazne. 

  Jaworzno jest dla niej domem, rodziną, spokojem i zieloną oazą, listopadowym smutkiem, i ciepłem Bożego Narodzenia. Każdym dniem, w którym uśmiecha się do spotkanej osoby. To duma mieszkanki rozwijającego się miasta. To ciekawość, co się zmieniło w jej mieście po powrocie z urlopu. Jest dla niej miastem prężnie rozwijającym się, przyjaznym mieszkańcom.

  Uważnie obserwując zmiany jakie zachodzą w naszym mieście, ceni Pawła Silberta za skuteczność w dążeniu do celu. Liczy na porozumienie ponad podziałami. Tylko wspólna praca pozwoli na osiągnięcie takich efektów jak w ostatnich dwunastu latach. Jeśli jej zaufacie skupi się na dostrzeganiu trudnych sytuacji i niesieniu pomocy potrzebującym.

 • okreg3-004

  Szymon Kozioł

  okreg3-004Pan Szymon Kozioł uważa, że ludzie w samorządzie powinni być tymi, którzy działają, po po efektach ich pracy ocenia się ich aktywność. Nie wystarczy samo mówienie o swoich planach, zamiarach i marzeniach.

  Pan Szymon Kozioł ma 54 lata i jest właścicielem rodzinnej firmy w Jaworznie. Interesuje się sportem, przede wszystkim żużlem i jest stałym bywalcem meczów żużlowych. Ponadto jego wielką pasją jest łowiectwo. Jest Prezesem Górniczego Koła Łowieckiego w Jaworznie. Jeździ na różne zawody w wiele rejonów Polski. To miłośnik strzelectwa sportowego. Niedawno brał udział w zawodach o puchar Prezesa Tauron Wydobycie. W wolnym czasie zajmuje się szkoleniem swojego psa myśliwskiego – wyżła niemieckiego.

  Od 30 lat mieszka w Jaworznie i bardzo podobają mu się zmiany, jakie dokonały się w naszym mieście.
  Jest człowiekiem, który nie dostrzega w Jaworznie wad i jest przeciwnikiem narzekania.
  Za jedno z największych osiągnięć Jaworzna, uważa powstanie Biblioteki oraz wybudowanie dróg. Wspomina czasy, kiedy ciężko było przez miasto przejechać i na szczęście ten problem został rozwiązany.

  Jedyną rzecz, którą wymienia, jako bezwzględnie konieczną do poprawy, jest opanowanie zaśmiecania miasta przez ludzi. Zwraca uwagę na występowanie w niektórych miejscach dzikich wysypisk i sam, prywatnie, stara się dbać o tereny, które nie powinny być zaśmiecane.

  Wymienia same zalety położenia Jaworzna pomiędzy Krakowem, a Katowicami, zauważa w tym punkcie duże możliwości rozwoju, możliwości rozbudowy.

  Ludzie w samorządzie powinni być dobrzy i wiedzieć, w jaki sposób najlepiej dążyć do celu. Uważa, że powinno się mniej mówić, a więcej robić.

  Jest nowym członkiem StowarzyszeniaJaworzno Moje Miasto. Z uznaniem patrzy na jego zaangażowanie w sprawy miasta i wie, że mieszkańcy doceniają pracę jego członków.

 • okreg1-006

  Katarzyna Jewuła

  okreg1-006Jest absolwentką trzech kierunków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:

  – Inżynieria materiałowa – inżynier

  – Technologia Chemiczna – magister inżynier

  – Zarządzanie finansami i Marketing – magister

  oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku:

  – Zarządzenie oparte na strukturze programu MBA

  Urodziła się w Jaworznie. Od 16 lat związana jest z Bankiem Pekao S.A. kierując różnymi zespołami pracowników. Ma 40 lat, męża i dwójkę dzieci – 6 letnią Anię i 14 letniego Michała. Poza pracą zawodową interesuję się zagadnieniami finansów publicznych.
  W Radzie Miejskiej chce reprezentować wszystkich mieszkańców (choć serce troszkę goręcej bije dla Warpia ), pracując w komisji Budżetu i Finansów. Obecna kadencja Rady Miejskiej pokazała, jak wiele złego mogą przynieść nieodpowiedzialne decyzje, dotyczące nieprzemyślanych, robionych „na kolanie” zmian w budżecie miasta. Gwarantuje doświadczenie, sumienność i pełne zaangażowanie w sprawy miasta i jego mieszkańców.

 • okreg2-005

  Mariusz Kowalski

  okreg2-005Mariusz Kowalski jest ogromnym wielbicielem sportu. Sądzi, że to właśnie ta dziedzina ludzkiej aktywności zbliża i buduje atmosferę współpracy, jednocześnie przynosząc same korzyści ludzkiemu samopoczuciu.

  Ma trzydzieści siedem lat i jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz doradcą metodycznym z tego przedmiotu. Pasjonuje go taniec, co wyraża w działalności instruktorskiej. Jest też sekretarzem w Miejskim Szkolnym Związku Sportowym w Jaworznie.
  Wolny od pracy czas Pan Mariusz najchętniej spędza z rodziną. Szczególnie lubi przebywać wraz z bliskimi w Rodzinnych Ogródkach Działkowych Otoczonych Siatką – w skrócie R.O.D.O.S. Swoje miasto traktuje jak małą ojczyznę, którą kocha za ludzi, którzy w niej mieszkają. Podkreśla wyjątkowość jaworznickiej atmosfery.

  Chciałby, aby jaworznianie zmienili swoje podejście do sportu i rekreacji. Jest zdania, że trzeba zaszczepiać w rodzicach miłość do sportu, ruchu i zdrowego trybu życia po to, aby potem z łatwością tę miłość przekazywali swoim dzieciom. Mówi tu o sporcie, jako o dyscyplinach, w których każdy może polepszać swoje osiągnięcia, ale i o sporcie typowo rekreacyjnym, gdzie ruch to tak naprawdę sposób spędzania wolnego czasu i pewnego rodzaju aktywność na co dzień. Jego zdaniem powinno się zainwestować w stworzenie większej ilości placów zabaw w naszym mieście. Mając dostęp do tego typu miejsc, człowiek już od małego uczy się, że nawet podczas zabawy można być aktywnym i działać dobroczynnie na swój organizm na świeżym powietrzu. Poza tym jest zwolennikiem powstawania jak największej ilości wszelkiego rodzaju kółek zainteresowań, w których dzieci mogłyby rozwijać swoje pasje.

  Rozwój infrastruktury jest tym, co według Pana Mariusza idzie w bardzo dobrym kierunku. Docenia istnienie ciekawych terenów rekreacyjnych pełnych zieleni, jednak brakuje według niego obiektów sportowych i warunków do uprawiania sportu z prawdziwego zdarzenia. Takim obiektem jest przede wszystkim stadion lekkoatletyczny, którego powstanie pan Mariusz odczuwa jako istotną potrzebę.

  Szansę na rozwój dostrzega przede wszystkim w integrowaniu mieszkańców poprzez zbliżanie ich do kultury i sportu. Stoi na stanowisku, że powinno się wyjść do dzielnic, tych najbardziej opuszczonych i tam zająć się budowaniem więzi pomiędzy jaworznianami. Poza tym uważa, że uzdrawiające dla miasta może być promowanie ciekawych miejsc, poprzez organizowanie cyklicznych spotkań, dzięki czemu mieszkańcy mieliby możliwość oswajać się z przestrzenią, w której żyją.

  W przyszłości Jaworzno będzie jego zdaniem miastem widocznym poza swoimi granicami i będzie postrzegane jako zielone centrum Śląska.

  Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto to dla niego miejsce, które zapewnia największe perspektywy, także dotyczące sportu. Zauważa, że wśród ludzi je tworzących, realnie można zaistnieć i wprowadzić w życie ciekawe przedsięwzięcia.

Strona 1 z 712345...Ostatnia »