• Pierwszy miesiąc rywalizacji w programie WF na 100%

  Po raz szósty uczniowie jaworznickich szkół rywalizują o najlepszą frekwencję na lekcjach wychowania fizycznego. W tegorocznej edycji bierze udział blisko tysiąc uczniów klas siódmych i ósmych z 13 szkół podstawowych.


  Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto, Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz doradca metodyczny z wychowania fizycznego w Jaworznie.

  Zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, motywowanie nauczycieli wychowania fizycznego do przeprowadzania ciekawych, atrakcyjnych i zgodnych z oczekiwaniami uczniów lekcji wychowania fizycznego, popularyzacja aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego, wzmocnienie wśród uczniów postawy dbałości o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienia związku pomiędzy aktywnością fizyczną i zdrowiem to główne cele, które przyświecały organizatorom.
  Początkiem czerwca poznamy zwycięzców a teraz przedstawimy klasyfikację po pierwszym miesiącu rywalizacji.

  1. SP 19 96,59 %
  2. SP 14 92,43 %
  3. SP 8 90,46 %
  4. SP 13 90,31 %
  5. SP 3 89,25 %
  6. SP 7 88,93 %
  7. SP 16 87,52 %
  8. SP 10 82,37 %
  9. SP 11 80,98 %
  10. SP 20 78,53 %
  11. SP 5 77,86 %
  12. SP 9 77,14 %
  13. SP 1 65,06 %

  Ze sportowym pozdrowieniem
  Kowalski Mariusz
  Koordynator programu