• Rozliczenie umowy wyborczej 2014-2018

  Nasze programy wyborcze zawsze prezentujemy w formie umów, a to oznacza, że z każdej umowy trzeba się rozliczyć. Przedstawiamy więc podsumowanie tej zawartej z Państwem na lata 2014-2018, szczegółowo odnosząc się do każdej zaplanowanej grupy zadań. Pokazujemy, jak dużo zadań realizowaliśmy. Piszemy także o tych, które nie zostały sfinalizowane. Większość z nich weszła jednak w fazę realizacji. Nasz program jest naszym wspólnym sukcesem – prezydenta Pawła Silberta, radnych klubów Jaworzno Moje Miasto i Prawa i Sprawiedliwości, wielu zaangażowanych ludzi czy też współpracujących organizacji oraz Państwa, mieszkańców miasta. Razem możemy być dumni z Jaworzna!

  Rozwojowy skok do przodu

  Pisząc umowę wyborczą 2014-2018, wiedzieliśmy, że nasz plan rozwoju Jaworzna musi sięgać dalej aniżeli czteroletnia perspektywa. Inaczej niż większość wyborczych obietnic. Sięgał on dwudziestu lat do przodu. Mieliśmy i nadal mamy szczegółową wizję miasta i krok po kroku, od lat konsekwentnie ją realizujemy. Dzięki temu skutecznie zmieniamy nasze miasto, a wszystkie zmiany są tak bardzo widoczne i co najważniejsze – akceptowane przez Państwa.

  Wybieganie daleko w przyszłość jest dzisiaj koniecznością. Musimy reagować na zmieniającą się rzeczywistość i zmierzyć z nieubłaganą demografią. Nasz rozpisany plan, jak odwrócić trendy zmian liczby i wieku mieszkańców, wkrótce zacznie przynosić efekty – już dziś zyskujemy nowych mieszkańców! Założona przez nas budowa mieszkań dla tysiąca ludzi, pobudziła również rynek deweloperski – dzięki temu ofertę osiedlenia w Jaworznie otrzyma dwa razy więcej osób.

  Miasto rozkwita, bo stworzyliśmy podwaliny rozwoju gospodarczego i mieszkalnictwa. Solidne. Na dziesięciolecia. A rozwój sektora wydobywczo-energetycznego daje nam ekonomiczny fundament na co najmniej dwa pokolenia. Tej szansy nie zmarnujemy!

  Nasze miasto rozwija się, bo poprawia się w nim jakość życia. Jakość mierzona bezpieczeństwem publicznym, ekonomicznym i osobistym. Jakość życia mierzona czystym powietrzem, zielonymi drzewami za oknem, porządnymi drogami, dobrymi szkołami, przestrzenią do spotkań i pięknem miasta.

  Dzisiaj nie wracamy już do tego, jak wyglądało Jaworzno kilkanaście lat temu. Dziś jesteśmy dumni z piękna miejsc, jakie odsłoniliśmy lub całkowicie przekształciliśmy w ostatnich latach. Jesteśmy dumni z rozkwitu Geosfery, ze śródmiejskich ulic. Zachwycamy się rynkiem. I to piękno rozsiewaliśmy w kolejnych dzielnicach, w kadencji 2014-2018.

  Za nami już cztery umowy wyborcze. Ich rozliczenie zawsze było solidne. Tak będzie i tym razem. Znacie nas Państwo i ufacie nam, bo dotrzymujemy danego słowa. Nad realizacją obietnic zawsze ciężko pracujemy.

  Będziemy poprawiać przestrzeń publiczną i jakość życia

  Rozpoczęliśmy program „Miasto siedmiu rynków”. Chcieliśmy, aby nasze osiedla, podobnie jak centrum miasta, dostały piękną przestrzeń publiczną. Zaprojektowaną przez architektów wybranych w konkursach, dopracowaną podczas osiedlowych, publicznych debat.
  Pierwszy odnowiony rynek powstał w Byczynie, później w Jeleniu, a teraz prace budowlane są prowadzone w Dąbrowie Narodowej. Jak będzie wyglądał kolejny rynek, wiedzą też już mieszkańcy Długoszyna. To konsultacje ze społecznością tej dzielnicy zadecydowały, gdzie powstanie i jak będzie wyglądać wspólna dla mieszkańców przestrzeń. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę robót.

  Z oszczędności Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 i pomysłu mieszkańców, zapewne po dobrych doświadczeniach innych dzielnic, powstaje też nowe miejsce spotkań dla mieszkańców w Niedzieliskach.

  Konsultacje z mieszkańcami czekają jeszcze społeczność Borów. Przestrzenią integrującą mieszkańców będzie zielony park w dzielnicy. Jego forma i wyposażenie będą uzgodnione ze społecznością. Ciężkowice zyskają natomiast zrewitalizowany budynek obok OSP wraz z placem do rekreacji. To miejsce będzie tętnić życiem – znajdą tu miejsce Klub Wega i Zespół Śpiewaczy Ciężkowianki.

  Piękne przestrzenie publiczne powstają już w parku Podłęże – wg pomysłu mieszkańców stworzonego wspólnie z Fundacją Sendzimira w programie „Mój jest ten kawałek parku”. Za ponad osiem milionów złotych, w tym unijnych pieniędzy, powstaje przestrzeń nie tylko dla mieszkańców Podłęża. Postanowiliśmy, że nie zniszczymy parku budową stadionu lekkoatletycznego. Obiekt lekkoatletyczny powstanie na Azotanii. Przetarg na pierwszy etap prac będzie ogłoszony jeszcze w tym roku. Wniosek o dofinansowanie czeka na rozpatrzenie w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

  Nie ustajemy w staraniach o pozyskanie własności terenów parku w Osiedlu Stałym. Po wspaniałej, wielotygodniowej pracy z mieszkańcami, powstała koncepcja, a teraz już mamy gotowy projekt zagospodarowania tego miejsca. Z końcową realizacją musimy się jednak wstrzymać do czasu uregulowania stanu prawnego z Lasami Państwowymi. Pomimo trudności wybudowaliśmy łącznik ułatwiający komunikację z parkiem i osiedlem mieszkaniowym. Dokończyliśmy budowę placu zabaw i przeprowadziliśmy rewitalizację alei parkowej na przedłużeniu al. Tysiąclecia – to nowe nawierzchnie, ławki, w tym ławki dla seniorów, oświetlenie. Mamy także przygotowany projekt przebudowy ul. Kolbego, kolejnym będzie skwer przy Młodzieżowym Domu Kultury.

  Piękna przestrzeń publiczna powstaje w rewitalizowanym Osiedlu Tadeusza Kościuszki – jest to zaaranżowany od nowa plac Górników – właśnie trwają prace przy przebudowie tego miejsca w ramach projektu Miejskiego Centrum Integracji Transportu. W Osiedlu Górniczym mamy gotowy projekt skweru między ul. Nową a Tuwima. Pierwszy przetarg na jego realizację był niestety nieudany. Będziemy go ponawiać.

  Przygotowaliśmy rewitalizację otoczenia dworca kolejowego w Szczakowej. Kolej planuje zakończenie przebudowy linii kolejowej E30 za dwa lata. Choć na początku wydawało się to niemożliwe, zdobyliśmy własność i pozwolenia na przebudowę placu dworcowego. Rozszerzyliśmy jego zakres o drogę dla rowerów do Sosiny. Roboty ruszą, gdy blisko zakończenia będzie inwestycja PKP PLK.

  Obiecaliśmy także, że będziemy dalej upiększać śródmieście – dzięki dotacji unijnej swój wygląd zmienia hala widowiskowo-sportowa. Elewację pokryje ciemne szkło i lakierowane na biało aluminiowe łuski. Wnętrze będzie również w części dostosowane do potrzeb sportowców, a zawody i spektakle będą na nowo oświetlone. W nowej odsłonie to będzie lśniąca nowoczesnością piękność.

  Wygląd Jaworzna poprawił się także dzięki miejskiej zieleni. Tak jak założyliśmy, w centrum miasta pojawił się pierwszy park kieszonkowy. Mieszkańcy nadali mu sympatyczną nazwę Kieszonka. Na południowej pierzei Rynku, gdzie nie można było posadzić w ziemi drzew z powodu podziemnej infrastruktury, pojawiły się drzewa w dużych donicach.

  Kończymy zagospodarowanie Plant na Kościuszce, rana po zlikwidowanej tu kopalni jest już całkowicie zabliźniona. Otworzyliśmy Wodny Plac Zabaw, który jest nie tylko atrakcją dla dzieci, ale także strefą odpoczynku dla mieszkańców. Najlepszą rekomendacją dla tego miejsca są tłumy jaworznian spacerujących i odpoczywających na Plantach. Pozyskaliśmy pieniądze na dalsze upiększanie tego miejsca nowymi formami zieleni.

  Rozkwita także Park Gródek w Pieczyskach. W kamieniołomie „Koparki” zagospodarowaliśmy teren przed i za nurkowiskiem – powstaje tu Arboretum – botaniczny ogród drzew i cennych roślin. Gródek i zbiornik Wydra cieszą się ogromną popularnością i stanowią dowód na to, jak bardzo mieszkańcom potrzebne są tereny do rekreacji w urzekającym otoczeniu.

  Park Chrząstówka, dzięki przebiegającej w pobliżu obwodnicy północnej, udostępniliśmy szerzej mieszkańcom. Rozwija się dzięki pozyskanym funduszom. Powiększamy go, sadząc drzewa dedykowane nowonarodzonym mieszkańcom miasta.

  Doceniamy znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla podnoszenia jakości życia mieszkańców – rozważamy wspólnie z działkowcami lokalizację nowego ogrodu działkowego blisko centrum miasta. Chcemy, aby zaspokoił on potrzeby posiadania własnego kawałka zieleni dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Mamy już zaplanowane do wyboru działkowców lokalizacje.

  Jesteśmy zwolennikami nurtu Nowej Urbanistyki – uczłowieczania miast, przekształcania ich w przestrzeń przyjazną i bezpieczną, gdzie priorytetem jest jakość życia i realizuje się ją drobnymi projektami poprawiającymi przestrzeń. Nic się w tym spojrzeniu nie zmieniło. Podziwiamy pracę prof. Jana Gehla, który zmienił Kopenhagę w najlepsze miasto do życia. Jego idee sprawdziły się wszędzie tam gdzie je zastosowano. Stąd też mówimy “nie” ulicom i placom pozbawionym drzew. Posadziliśmy przy ulicach prawie 700 dużych drzew, czyli więcej niż obiecaliśmy. Tysiąc czterysta kolejnych pojawi się w listopadzie – w okresie najkorzystniejszym do sadzenia nowych drzew. Mamy już podpisane umowy z ogrodnikami.

  Jaworzno należy do jego mieszkańców

  Od blisko pięciu lat wspieramy społeczną aktywność w Jaworznickim Budżecie Obywatelskim. Dzięki dyskusji i uspołecznieniu procesu wyboru zadań na kolejne edycje nasze JBO bardzo się rozwija. Z modelu dzielnicowego przeszliśmy na model mieszany, angażując pieniądze również na duże projekty miejskie. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu mieszkańców, miasto wzbogaciło się o blisko setkę cennych inicjatyw – placów zabaw, centrów rekreacji, wypoczynku, modernizacji obiektów i ciekawych wydarzeń.

  Poza JBO, dobrym przykładem na nasze otwarcie na inicjatywy mieszkańców jest Velostrada – projekt autostrady rowerowej powstał z inicjatywy środowiska rowerowego i przy współpracy z nim na etapie koncepcji oraz projektowania. Jeszcze przed oddaniem do użytkowania Velostrada stała się słynna w całym kraju.
  Konsultacje i warsztaty projektowe z udziałem mieszkańców stały się codzienną praktyką przy wielu projektach, które dziś tak cieszą – przestrzenie parkowe, projekt Miasto Siedmiu Rynków, tematyczne spotkania w dzielnicach i oczywiście projekty w ramach JBO, to tylko część z nich. To znakomity zadatek na dalszą integrację mieszkańców, budowania wspólnoty i tożsamości jaworznian.

  Komunikacja publiczna i miejska mobilność

  Jaworznicki PKM jest dziś jednym z najlepszych przedsiębiorstw komunikacyjnych w kraju. Żeby obniżyć koszty eksploatacyjne i poprawić jakość powietrza w mieście, wprowadziliśmy komunikację autobusami elektrycznymi. Nasza flota elektryków liczy blisko 40% i wykonuje połowę wszystkich kursów. W zakupie elektrycznych autobusów pomogła nam Unia Europejska. I pomoże w najbliższych dwóch latach – podpisaliśmy umowę o dofinansowanie zakupu kolejnych dwudziestu bezemisyjnych autobusów elektrycznych.

  Wspólnie z mieszkańcami pracowaliśmy nad decyzjami dotyczącymi docelowego kształtu transportu zbiorowego. Jego rozwój – jako taniego, pewnego, dostępnego i wygodnego środka poruszania się po mieście – był i jest naszym stałym priorytetem. Nasz bilet roczny za 180 zł cieszy się dużą popularnością, zresztą nie tylko wśród mieszkańców Jaworzna.

  Dzięki pieniądzom ze wspólnoty europejskiej możliwa była także budowa pierwszej w Polsce Velostrady – bezkolizyjnej drogi dla rowerów, która połączy Osiedle Stałe z Podłężem i Śródmieściem. Ten projekt jest realizacją społecznego pomysłu integrowania dróg dla rowerów. Velostrada ma dwie jezdnie rowerowe i chodnik dla pieszych. Została poprowadzona nie tylko z dala od dróg dla samochodów, ale również jest bezkolizyjna z drogami dla aut dzięki kładkom i tunelowi . W zasięgu Velostrady mieszka dziś blisko połowa mieszkańców Jaworzna. Budujemy także drogę dla rowerów z centrum przez Jeziorki do Ciężkowic. W przyszłości inwestycje rowerowe wzdłuż obwodnic, które będziemy kontynuować, zapewnią nam połączenia z centrum do Byczyny, Szczakowej i Pieczysk.

  Po zakończeniu budowy Velostrady uruchomimy system wypożyczania publicznego roweru miejskiego. Planujemy, że jesienny przetarg wyłoni nam wykonawcę. System opłat skonsultowany został w badaniach opinii publicznej oraz ze środowiskiem rowerowym. Chcemy, by komunikacja rowerowa była elementem miejskiego, nowoczesnego i zdrowego sposobu życia.

  Przedstawiciel środowiska rowerzystów w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która zatwierdza projekty drogowe czuwa nad jakością infrastruktury drogowej.

  Także w kadencji 2014-2018 postawiliśmy sobie cel zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i dążenie do całkowitego wyeliminowania śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. Osiągnęliśmy to! Wymyślony w Szwecji program Vision ZERO zastosowaliśmy w naszym mieście. Tam uznają osiągnięcie celu, gdy przez rok nie ma wypadku śmiertelnego. Korzystając z zaleceń autorów Studium Komunikacyjnego, podporządkowaliśmy projekty nowych ulic kwestiom bezpieczeństwa użytkowników ruchu – kierowców i pieszych. Efekt zmian, jakie nastąpiły na drogach, był spodziewany, ale jego skala okazała się zaskakująca nawet dla ich autorów – radykalnie spadła ilość wypadków śmiertelnych. Media ogólnopolskie zauważyły nasze statystyki. Zero ofiar śmiertelnych przez 19 miesięcy! Ilość wypadków śmiertelnych mniejsza niż w Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, które chwalą się najbezpieczniejszymi drogami. Dążyliśmy do tego sprawdzonymi w krajach skandynawskich metodami – walcząc z zatłoczeniem dróg, wyprowadzając tranzyt wewnątrzmiejski poza obszary zabudowy, kameralizując ruch. Jeszcze większe wsparcie uzyskała komunikacja publiczna. Jednym z pierwszych zadań Rady Miejskiej było uchwalenie Planu Mobilności Miejskiej Jaworzna i Planu Transportowego dla komunikacji publicznej. Nasz plan był jednym z pierwszych w Polsce.

  Przebudowaniem dróg ocaliliśmy już dziesiątki ludzkich istnień.

  Komunikacja na nowych torach

  Budynek byłego dworca w Szczakowej został umieszczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji do 2023 roku. Znalezienie docelowego przeznaczenia obiektu wymaga jednak podjęcia rzeczywistych działań formalnych ze strony jego właściciela, którym jest PKP S.A.

  Kolejarze są zaawansowani w przebudowie linii E30. W tym roku będą gotowe wiadukty drogowe. Powstały ulice Pożarowa i Nowobudowlanych. Za dwa lata linią zaczną jeździć pociągi Kolei Śląskich i Kolei Małopolskich. W każdą stronę odjazd jest planowany co pół godziny. Będą tamtędy kursować również pociągi innych przewoźników. W kwadrans dotrzemy do Katowic i w trzy kwadransy do Krakowa.

  Potężne środki przeznaczyliśmy na budowę i przebudowę dróg – zbudowaliśmy dwupasmówkę na Borach, Obwodnicę Północną pozwalającą ominąć Śródmieście. Niestety marszałek województwa nie pomógł swemu rodzinnemu miastu w projekcie Drogowej Trasy Średnicowej Wschód. Zmienił warunki konkursu, uniemożliwiając jego dofinansowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie. Prace nad przygotowaniem projektu DTŚ trwają nadal – jest już pierwsza decyzja środowiskowa i dokumentacja umożliwiająca ogłoszenie przetargu na budowę.

  Tak jak obiecaliśmy, kontynuowaliśmy program “Czas na gruntówki” – od 2013 roku zbudowaliśmy i wymieniliśmy nawierzchnię na asfaltową łącznie na ponad 100 kilometrach. Dziś bez asfaltu są prawie wyłącznie odcinki prywatnych dróg. Program będzie kontynuowany, aż do wyasfaltowania ostatniej gruntówki.

  Wyremontowaliśmy więcej dróg niż obiecaliśmy – zrewitalizowane zostały m.in. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Wandy, Żółkiewskiego, Leśna, Wilcza, 700-lecia. Nowy wygląd zyskały liczne parkingi, głównie w dużych osiedlach jak Podłęże, Osiedle Stałe. Rewitalizujemy również przestrzenie w Osiedlu Stałym. Odzyskaliśmy tereny na Skałce i ruszyliśmy z przebudową infrastruktury drogowej i chodnikowej. Te drogi, które trafiły do przebudowy, wychodziły z niego jako ulice o ruchu uspokojonym – m.in. Fabryczna, Olszewskiego, Wiejska, Jaworznicka, Jana III Sobieskiego. Mamy gotowy projekt przebudowy ul. Katowickiej, będziemy się starać o dofinansowanie – zakres przebudowy jest bardzo szeroki i kosztowny, dlatego trafi do realizacji już w nowej kadencji.

  Miejska gospodarka

  W strefie przemysłowej w Dąbrowie Narodowej powstają nowe firmy. Dzięki uzbrojeniu terenów, budowie sieci dróg, scaleniu gruntów, uzyskaliśmy spory zapas terenów pod funkcje przemysłowe, dający miastu i przedsiębiorcom szanse na stały i harmonijny rozwój.
  Również z naszym udziałem ruszyła planowana budowa nowego szybu kopalnianego „Grzegorz”. Widać już koniec budowy bloku energetycznego. Te inwestycje powstają przy wydatnej pomocy samorządu – zmienialiśmy plany zagospodarowania przestrzennego, pomagaliśmy inwestorowi i wykonacom prac nabywać grunty potrzebne do realizacji projektów. Prezydent miasta nadał współpracy z górnikami i energetykami przy nowych projektach specjalny priorytet, by unikać jakichkolwiek zbędnych opóźnień.
  Istnienie Galeny jest dziś tak oczywiste, że wielu może nie pamiętać, że jeszcze trzy lata temu jej nie było. Upragnione przez młodych i dorosłych kino stało się codziennością. Jednym z efektów jej powstania jest to, że na wylotówce z miasta na Jęzorze ruch samochodów zmniejszył się o jedną piątą. Warto przypomnieć, że o powstanie Galeny również mieszkańcy naszego miasta stoczyli batalię, wspierając inwestora w walce z urzędem marszałkowskim o finansowanie z funduszu. Jej organizatorką była członkini naszego stowarzyszenia. Pod naporem argumentów merytorycznych i nacisku społecznego, marszałek województwa zmienił swoje nastawienie i galeria mogła powstać. Dziś codziennie Galenę odwiedza 7 tysięcy ludzi. Większość przychodzi do niej na nogach lub dociera komunikacją publiczną.
  Ciekawostką jest fakt, że nazwa i bryła architektoniczna tego imponującego budynku jest inspirowana okazem minerału, który właściciele firmy i ich architekci oglądali w gabinecie prezydenta Silberta.

  Infrastruktura sportu blisko ludzi

  Planowaliśmy zbudowanie trzeciego Orlika. Dzięki pomysłowi radnych JMM i PiS projekt poszerzyliśmy i zbudowaliśmy piękne, podwójne boisko treningowe przy stadionie Victorii. Przy wielu szkołach powstały wielofunkcyjne obiekty sportowe, w tym do trenowania lekkiej atletyki, z nowych boisk dofinansowanych środkami ministerialnymi mogą cieszyć się już mieszkańcy Jelenia (SP22), Podwala (LO1). Zbudowaliśmy również sportowe obiekty przyszkolne i dzielnicowe ze środków JBO – o ich powstaniu zdecydowali sami mieszkańcy.

  Zbudowaliśmy salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jeziorkach. To jest dowód, że jesteśmy otwarci również na uwagi opozycji, która przeforsowała pomysł w końcówce kadencji 2010-2014. Mimo tego, że projekt był ewidentnie zbyt duży i bardzo kosztowny, postanowiliśmy go zrealizować i doprowadzić do końca.

  Po latach przemyśleń i zmian koncepcji, ruszają prace związane z budową obiektu lekkoatletycznego. Będzie to obiekt uzgodniony i zaprojektowany wspólnie ze środowiskiem sportowców. Przetarg na przebudowę stadionu na Azotanii rusza jeszcze w tym roku.

  Zdobyliśmy ogromne dofinansowanie na przebudowę Sosiny. Dzięki temu rusza budowa warta ponad 30 milionów złotych obejmująca oczyszczenie wody, odmulenie dna, budowę asfaltowej ścieżki wokół zbiornika, ustawienia ławek, nasadzeń zieleni, oświetlenia, budowę toalet i kanalizacji. Wcześniej nasza jednostka – MZDiM wybudowała tu 500-metrowy utwardzony, asfaltowy odcinek rowerowo-rolkowy. Całkowicie został przebudowany wjazd na ośrodek od strony ulicy Bukowskiej, powstał również nowy parking.

  Także centrum miasta wzbogaciło się o nowy obiekt – Wodny Plac Zabaw. Wspaniale odebrany przez mieszkańców. To ma być bezpieczne, poddane regularnym kontrolom stanu wody, monitorowane pod kątem jej chemicznej i biologicznej zawartości miejsce, gdzie nasze dzieci mogą się do woli “chlapać” pod opieką i nadzorem rodziców. Dla nich wybudowaliśmy wygodne siedzenia na okalających plac murkach. Wieczorami to miejsce zamienia się w efektownie podświetlone fontanny. Całość zwieńczają zielone kompozycje roślin.

  Więcej przestrzeni dla kultury

  Oddaliśmy do użytku obiecaną, długo wyczekiwaną salę teatralną w Młodzieżowym Domu Kultury w Osiedlu Stałym. Teraz tętni życiem – niemal codziennie zaprasza na swoje wydarzenia. W spektaklach i koncertach wzięło udział już blisko 60 tysięcy widzów. Nasze instytucje kulturalne kwitną. Nowe siedziby otrzymały miejskie instytucje, które oferują mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną. Dzięki nim, bogatszą ofertę imprez zyskały również Niedzieliska i Jeleń.

  Budowa galerii sztuki na rogu Pocztowej i Zielonej musi jednak jeszcze poczekać. Wygrały inne, bardziej priorytetowe zadania.

  Nowe osadnictwo

  Jaworznicki TBS dźwiga główny ciężar budowania oferty dla jaworznian i nowych mieszkańców naszego miasta. Dzięki wsparciu miasta JTBS odnosi spektakularne sukcesy, nowi klienci ustawiają się w komitetach kolejkowych, by móc zamieszkać w pięknych lokalizacjach Osiedla “Sfera”. Jedna trzecia nowych mieszkańców JTBS to ludzie, którzy przeprowadzili się do Jaworzna z innych miast.
  Jednak piętnaście procent mieszkań sprzedanych przez deweloperów prywatnych kupili kolejni, nowi osiedleńcy. Nasze miasto odróżnia się od sąsiadów tym, że przyciąga nowych osadników. Wyhamowanie negatywnych zmian demograficznych to głównie efekt pozyskiwania nowych mieszkańców. To dobre dla miasta. Świadczy, że nasze postrzeganie Jaworzna jako miejsca świetnie nadającego się do życia nie rozminęło się z oceną ludzi spoza miasta.

  Będziemy przekonywać kolejnych, że Jaworzno jest miejscem, które ma wszystkie zalety życia miejskiego i zalety życia wiejskiego bez wad wsi i miasta.

  Podtrzymujemy preferencje dla budownictwa jednorodzinnego, ale jednocześnie naszym priorytetem staje się budownictwo społeczne i spółdzielcze. Dlaczego takie? Bo daje szansę na własny kąt dla młodych rodzin, które jeszcze nie mają dużych możliwości finansowych. Mieszkania na wynajem za rozsądny czynsz są rozsądną alternatywą dla wieloletnich kredytów hipotecznych.

  W mijającej kadencji prezydent miasta zainicjował program “Mieszkanie za remont”, którego realizatorem jest MZNK. Do tej pory już 100 lokali zostało przekazanych, większość wyremontowanych i zamieszkanych przez jaworznickie rodziny.

  Edukacja i sprawy społeczne

  Zgodnie z deklaracją nie zlikwidowaliśmy fizycznie żadnej szkoły, choć gimnazja stały się szkołami podstawowymi. Nasi maturzyści w tym roku zdali egzaminy na poziomie wyższym niż przeciętnie w województwie. Na ten efekt inwestowania w edukację pracowaliśmy wiele lat – cały szkolny cykl. Warto było czekać!

  Za kilkanaście dni uruchamiamy publiczny żłobek w mieście – to też była nasza obietnica sprzed czterech lat. Wraz z nim ruszył system dopłat na każde dziecko objęte opieką w prywatnych żłobkach i klubikach dziecięcych.

  Kolejne szkoły zostały objęte programem termomodernizacji. Poprawia się stan przyszkolnej infrastruktury sportowej. Uruchomiliśmy nowe pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego, które szkoli zawodowo. Zdobyliśmy – tak jak zapowiadaliśmy – unijne wsparcie na ten cel.

  Mieliśmy otworzyć Centra Usług Społecznych. Wybraliśmy lokalizację – centrum miasta. Pozyskaliśmy prawo do dysponowania obiektu na ten cel – dawnej “organistówki” w Rynku, dla której zleciliśmy projekt adaptacji. Niestety mamy opóźnienie związane z sytuacją na rynku usług budowlanych. Za realizację gotowego już projektu nowej “organistówki” firmy budowlane oczekują zdecydowanie więcej pieniędzy niż jesteśmy w stanie zapłacić. Będziemy ten przetarg powtarzać.

  Gmina jest właścicielem Zespołu Lecznictwa Otwartego i szpitala.

  Po tym jak ZLO poczyniło niezbędne inwestycje i wyrosło na medycznego lidera w mieście, zanim jeszcze polski rząd dokonał zmian w przepisach prawa, wskazując na publiczne jednostki medyczne jako podstawę systemu opieki zdrowotnej, podjęliśmy decyzję, że nie będziemy prywatyzować naszych jednostek służby zdrowia.

  ZLO od 2014 roku przeznaczyła blisko 8 mln złotych na zakup sprzętu i urządzeń oraz modernizację przychodni na Leopoldzie, w Jeleniu oraz Szczakowej.

  Uważamy, że społeczny nadzór nad nią jest lepszy niż odhumanizowany wolny rynek, gdzie liczy się tylko pieniądz. W naszej idei wzorujemy się na światowych standardach w tym m.in. na WHO–wskiej definicji zdrowia, która zawiera podejście holistyczne.

  Intensyfikujemy profilaktykę wśród uczniów poprzez wzmożenie badań przesiewowych w wybranych grupach dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Badania te obejmują obszary chorób cywilizacyjnych (cukrzycy i otyłości). Profilaktyka ukierunkowana jest również na zmianę modelu funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym poprzez zainicjowany przez spółkę kilka lat temu, a kontynuowany do tej pory przez nasze Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto – projekt „WF na 100%”.

  Uporządkowaliśmy otoczenie szpitala – przebudowaliśmy parkingi i ulicę Chełmońskiego. Szpital otrzymuje z budżetu miasta stałe dotacje, w każdym roku przeznaczane na modernizację kolejnych oddziałów oraz na programy profilaktyczne kierowane do pacjentów. W ciągu czterech lat nasza placówka otrzymała ponad 10 mln zł na modernizację i zakup aparatury medycznej m. in. dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego czy Oddziału Neurologii. Miasto dofinansowało także zakup nowego mammografu. Corocznie z budżetu gminy przeznaczane są również pieniądze na realizację programów polityki zdrowotnej. Ponad 4 mln złotych przekazaliśmy na kompleksową terapię, opiekę i pielęgnację dzieci niepełnosprawnych, opiekę geriatryczną osób starszych, badania profilaktyczne w kierunku rozpoznania boreliozy oraz szczepienia ochronne dla seniorów przeciw grypie.

  Uważamy, że nasza wspólnota jest odpowiedzialna za stałe poprawianie jakości życia osób niepełnosprawnych. Nieustannie likwidujemy bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Na sygnalizacjach świetlnych pojawiły się sygnalizatory dźwiękowe dla niewidomych. Jesteśmy autorami dobrze działającego programu asystenta osób niepełnosprawnych.

  Duży nacisk położyliśmy na programy społeczne. Zależy nam, aby poprawiła się sytuacja seniorów. Nie chodzi jednak o pojedyncze wydarzenia, lecz o stałe lub cykliczne działania, które przyciągają ludzi starszych i zwiększają ich aktywność. Zaczęliśmy od projektu Tydzień Seniora, dzisiaj mamy już Program “Jaworzno Przyjazne Seniorom” z cotygodniowa ofertą zajęć dla tej grupy. W mieście przybywa stref rekreacji, siłowni; montujemy na ulicach ławki, poprawiamy jakość chodników. W tym roku ruszył także pierwszy (już wiemy, że nie ostatni) Klub Seniora! Zapraszamy pod Arkady. Codziennie dzieje się tam coś ciekawego!
  Świetnie układa się współpraca z powołaną w tej kadencji Radą Seniorów. Stanowią ją społecznicy, świetna reprezentacja swego środowiska grupa doświadczonych i zaangażowanych społeczników.

  Postawiliśmy też na integrację społeczności. Ogłosiliśmy Program “Jaworzno wspiera rodziny”. Jego filary to bezpieczeństwo, aktywność i równe szanse. To nie tylko dedykowane akcje społeczne, wsparcie finansowe, nowa infrastruktura, ale przede wszystkim promocja Rodzin Jaworznickich i budowania wspólnoty lokalnej. Oby było nas jak najwięcej!

  Jaworzno to dobre miejsce do życia. Piękne, bezpieczne i wygodne. Dlatego mocno angażujemy się poprawę bezpieczeństwa publicznego. Rozwijamy monitoring. W ciągu 4 lat, zgodnie z obietnicą przybyło ponad 20 kamer, które wspierają wykrywanie niebezpiecznych sytuacji i niezgodnych z prawem działań. Najmłodszych zapraszamy na zajęcia edukacyjne Akademii Bezpieczeństwa. Bardzo ciekawa forma warsztatów przyciąga najmłodszych mieszkańców. Stale wspieramy Ochotniczą Straż Pożarną i pozostałe służby, które zapewniają naszemu miastu bezpieczny rozwój.

  Szanujemy współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, bo naszym celem jest poprawa warunków do rozwoju biznesu w mieście. Konsultujemy politykę podatkową miasta, aranżujemy Zielone Strefy Parkowania, rozmawiamy! Chcemy, by w Jaworznie były tworzone nowe, lepsze miejsca pracy. Stworzyliśmy założenia programu “Jaworzno. Strefa lepszej pracy”. To będzie wytyczna na kolejne lata.

  Zasadniczą większość naszego programu na 4 lata wykonaliśmy! Jaworzno zyskało kolejne wartościowe przedsięwzięcia podnoszące wygodę życia i dające miastu nowe perspektywy rozwoju. Przyznajemy, że na niektóre odbiory zadań czy też rozstrzygnięcia przetargów trzeba zaczekać. Prognozowaliśmy trudności związane z gwałtownymi wzrostami cen na rynku usług i uniknęliśmy większych tarapatów. Część projektów jest z tego powodu jeszcze w trakcie realizacji Nieliczne zadania będą wykonane w nieodległej przyszłości. Wiemy jednak, i to jest dla nas ogromnie ważne, że ich realizacja ma sens, bo mamy Państwa akceptację dla kierunku rozwoju miasta. Że dotychczasowe zmiany Jaworzna są przez Państwa akceptowane i mocno wyczekiwane.

  Zmieniamy oblicze miasta, by jaworznianie mogli być dumni z Jaworzna!

  Złota piętnastka

  1. Nowe mieszkania dla tysiąca ludzi – priorytet dla budownictwa społecznego na wynajem i zwiększenia ilości Jaworznian:
   ZREALIZOWANE – 436 gotowych mieszkań (JTBS – Św. Wojciecha, Sfera I, II, MZNK – mieszkanie za remont, w styczniu 2019 kolejne 49 mieszkań JTBS (“Słoneczna”na Podwalu)
  2. Miasto pełne drzew – atrakcyjne parki:
   – w Podłężu – REALIZOWANE – wyłoniony wykonawca, od września ruszają roboty budowlane zgodnie z uspołecznionym projektem,
   – w Osiedlu Stałym – REALIZOWANE – wykonany projekt z udziałem mieszkańców, przygotowana dokumentacja, oczekiwanie na przekazanie własności (tereny nadal we władaniu Lasów Państwowych); gmina wybudowała plac zabaw oraz aleję spacerowo-rolkową na przedłużeniu al. Tysiąclecia,
   – na Chrząstówce – ZREALIZOWANE – zakończona modernizacja z dofinansowaniem zewnętrznym.
   – Park Gródek – ZREALIZOWANE – dzięki parkowi Gródek, Pieczyska rozkwitły. Zagospodarowaliśmy teren przed i za nurkowiskiem – powstaje tu Arboretum – botaniczny ogród drzew i cennych roślin. Gródek i zbiornik Wydra cieszą się ogromną popularnością i stanowią dowód na to, jak bardzo mieszkańcom potrzebne są tereny do rekreacji w urzekającym otoczeniu.
   – Park Kieszonka – ZREALIZOWANE
   – Wodny Plac Zabaw na Plantach – ZREALIZOWANE
   – Planty jaworznickie – ZREALIZOWANE
  3. Masowy sport w zasięgu ręki
   – trasy biegowe – ZREALIZOWANE – okolice Sosiny i Gródka, gdzie regularnie odbywają się biegi terenowe,
   – Orlik w centrum – ZREALIZOWANE – wielofunkcyjny obiekt powstał przy ul. Krakowskiej, obok Stadionu Miejskiego,
   – sala gimnastyczna w Jeziorkach – ZREALIZOWANE – obiekt przekazany we wrześniu 2017 r. do użytkowania szkolnej społeczności,
   – przebudowa hali sportowej – ZREALIZOWANE – finał prac zewnętrznych jesień br.;
   – obiekt lekkoatletyczny – REALIZOWANE – wybrano lokalizację – Stadion Azotania przy ul. Moniuszki; zlecony i wykonany projekt, złożony wniosek o dofinansowanie, przed nami procedura wyboru wykonawcy.
  4. Koniec dziur w drogach dzielnicowych, gruntówki i równe chodnikiZREALIZOWANE – w przeciągu 5 lat zrealizowanych zostało ponad 100 km dróg gruntowych i nakładek asfaltowych na ponad 320 odcinkach, 30 wyremontowanych parkingów, kilkadziesiąt odcinków chodników.
  5. Lepsze powietrze – autobusy elektryczne w miejskim ruchu – ZREALIZOWANE – 24 elektryczne autobusy w trasie, kolejne 20 zakontraktowanych na lata 2019/2020.
  6. Jaworznianie na rowery:
   – Velostrada Osiedle Stałe-Podłęże-Centrum – ZREALIZOWANE – całość Velostrady to 11 km bezkolizyjnej drogi dla rowerów z trzema obiektami inżynieryjnymi: dwiema kładkami i tunelem,
   – wypożyczalnie roweru miejskiego – REALIZOWANE – parking dla rowerów powstaje już w centrum miasta, przy Placu Górników; Jaworznicki Rower Miejski Jawelo – 20 stacji z 200 rowerami rusza na wiosnę 2019 r; jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy; system opłat został skonsultowany z mieszkańcami.
  7. Miasto Siedmiu Rynków – po Rynku Głównym czas na piękne przestrzenie publiczne w dzielnicach:
   – w Byczynie – ZREALIZOWANE,
   – w Jeleniu – ZREALIZOWANE,
   – w Dąbrowie Narodowej – ZREALIZOWANE – trwają zaawansowane prace wykonawcze,
   – w Długoszynie – REALIZOWANE – zakończone konsultacje, gotowy projekt wykonawczy, przed nami druga procedura przetargowa,
   – w Ciężkowicach – REALIZOWANE – wybrany projekt zastępczy (brak możliwości pozyskania terenów na rynek), do projektowania wybrany został budynek obok OSP z przeznaczeniem na centrum kultury w dzielnicy,
   – w Borach – REALIZOWANE – przestrzenią integrującą mieszkańców w dzielnicy będzie park, wkrótce konsultacje.
  8. Więcej kultury – sala teatralna z kinem studyjnym w Osiedlu Stałym – ZREALIZOWANE – Sala w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków oddana do użytku w 2016 roku, pomieści 373 widzów
  9. Ruch ciężki poza strefą zamieszkania – obwodnice:
   – Góry Piasku – ZREALIZOWANE – 800 metrowy odcinek połączył Geosferę z ulicą Szczakowską.
   – Warpia – ZREALIZOWANE – nowy odcinek oddany do użytku w 2017 r.
   – Niedzielisk – REALIZOWANE – inwestycja została oprotestowana, będzie realizowana po zakończeniu procedury odwoławczej dla decyzji środowiskowej ulicy Nowoszczakowskiej; od tej decyzji uzależnione jest rozpoczęcie przebudowy ul. Szczakowskiej.
  10. Powrót do kolei – Centrum Integracji Transportu Szczakowa przy szybkiej linii Katowice-Kraków – REALIZOWANE – mamy pozwolenie na budowę, nasz projekt uzyskał dodatkowe wyższe dofinansowanie; czekamy na zakończenie inwestycji PKP – modernizacja linii E30. Nie rezygnujemy z zainteresowania budynkiem byłego dworca, najpierw PKP musi być formalnym właścicielem oraz uzyskać niezbędne wpisy do ksiąg wieczystych.
  11. Mieszkańcy sami tworzą miasto – konsultacje społeczne i Jaworznicki Budżet Obywatelski – ZREALIZOWANE – mieszkańcy chętnie włączają się w projektowanie rozwoju naszego miasta, uczestniczą w warsztatach i debatach, tworzą procedurę Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego i w nim uczestniczą.
  12. Utrwalamy fundament gospodarki – kolejne 50 hektarów uzbrojone dla przedsiębiorców – ZREALIZOWANE – w Strefie III przedsiębiorcy kupili prawie wszystkie działki, jedna po drugiej są obecnie zabudowywane nowymi firmami.
  13. Czyste środowisko – kanalizacja:
   – w Jeleniu – Łęg – ZREALIZOWANE – tu od podstaw powstało ponad 9 km sieci dla 1200 osób,
   – Dąbrowie Narodowej – REALIZOWANE – pozyskana dotacja na prace wykonawcze, Spółka Wodociągi Jaworzno wchodzi w etap wyłonienia wykonawcy, realizacja nastąpi w 2019; zakres obejmie 19,5 km sieci wodociągowej oraz 11,65 km sieci kanalizacyjnej,
   – Byczynie – ZREALIZOWANE – finał prac związanych z budową głównej sieci kanalizacyjnej i wymianą wodociągu; do końca 2018 roku powstanie tu około 35 km sieci sanitarnej dla 3523 mieszkańców oraz 15 km sieci wodociągowej.
  14. Wspólnota miejska wspiera mieszkańców – centra usług społecznych w dzielnicach – REALIZOWANE – pozyskane prawo do dysponowania obiektem w centrum – “organistówka”, zakończone prace projektowe, zapewnione dofinansowanie środkami zewnętrznymi; trwa wybór wykonawcy- drugi przetarg przed nami.
   W mieście powstaje żłobek publiczny oraz uruchomiono pakiet dopłat do prywatnych żłobków i klubików dziecięcych.
   Uruchomiliśmy programy: Jaworzno Wspiera Rodziny, Jaworzno Przyjazne Seniorom oraz Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy
  15. Nowe życie Sosiny – perła wśród przestrzeni publicznych dla rodzin – REALIZOWANE – pozyskane ponad 20 mln zł pieniędzy zewnętrznych, opracowany projekt, wyłoniony wykonawca – rozpoczyna się I etap prac rewitalizacyjnych;
  16. … Zadania zaproponowane przez opozycję – chcieliśmy, by ten punkt również był zrealizowany, niestety… – radni opozycyjnego Klubu Radnych nie podjęli współpracy w tym zakresie i nie zaproponowali żadnego konkretnego, przemyślanego i ważnego dla Jaworzna przedsięwzięcia.

  PODSUMOWANIE ZADAŃ GŁÓWNYCH W LICZBACH:

  35 PROJEKTÓW

  ZREALIZOWANE = 23 zadania zakończone (oddanych lub mocno zaawansowanych)

  REALIZOWANE = 12 zadań rozpoczętych (zgromadzona dokumentacja, projektowanie lub rozpoczęta budowa)
  _________________________________________

  NIEZREALIZOWANE

  Punkt 16 naszego programu oddaliśmy opozycji licząc na ciekawy projekt i wolę współpracy – tych jednak zabrakło…