• Rekordowy budżet przyjęty

  Warto podkreślić, iż w przyszłym roku wydatki budżetowe naszego miasta wyniosą ponad 519 mln zł. Wydatki majątkowe, czyli związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury miejskiej wyniosą blisko 90 mln zł, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosić będą aż 972 zł. Budżet miasta po stronie dochodów opiewa na kwotę 486.200.000 zł, natomiast po stronie wydatków jest to kwota 519.244.292 zł.

  – W nowy rok wejdziemy z rekordowym budżetem, przekraczającym 500 mln zł. Wynika to wprost z zaplanowanych działań inwestycyjnych – korzystamy z szans, które już się mogą nie powtórzyćmówi prezydent Paweł Silbert.

  Największy udział w wydatkach bieżących ma od lat oświata i wychowanie, na której finansowanie przeznaczone jest blisko 30 proc. budżetu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż subwencje i dotacje (czyli środki państwowe) pokrywają tylko 69 proc. wydatków oświatowych, 42 mln zł do utrzymania szkół i przedszkoli dołoży gmina z własnych środków. Druga największa sfera wydatków to polityka rodzinna z udziałem 17-procentowym w budżecie (składa się na nią w zasadniczej części Program 500+).

  W 2018 roku mieszkańców czeka realizacja najistotniejszych miejskich inwestycji w bieżącej perspektywie unijnej. Całkowitej przebudowie ulegnie ścisłe centrum Jaworzna. Już wkrótce ruszy bowiem budowa nowoczesnych wiat przystankowych wraz z zatokami autobusowymi. Przebudowany zostanie również Plac Górników – na tym terenie powstanie m.in. zadaszony parking dla rowerów. Ruszy także rozbudowa oraz termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, a parking samochodowy zlokalizowany obok zostanie ukryty pod ziemią. W przyszłym roku powinna być gotowa Velostrada z Osiedla Stałego przez Podłęże, Śródmieście i Jeziorki aż do Ciężkowic. Dzięki temu już za rok Śródmieście będzie miało odmienny, nowoczesny wygląd i lepszą funkcjonalność.

  To tylko część zamierzeń inwestycyjnych, których finansowanie zakłada przyszłoroczny budżet Jaworzna. Gmina stara się jednocześnie o zapewnienie dofinansowania przebudowy m.in. ulic: Katowickiej, Martyniaków, Podwale, Piaskowej, Gwardzistów i Energetyków. Rozpocznie się rekultywacja Sosiny czy kontynuacja rozbudowy infrastruktury na GEOsferze (tężnia solankowa w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego). Projekt Miasto Siedmiu Rynków wejdzie w fazę realizacji w Dąbrowie Narodowej i Długoszynie, a konsultacji w Borach i Ciężkowicach. Kolejnych sześć szkół przejdzie termomodernizację, a niemal od podstaw zbudowane zostanie Przedszkole Miejskie nr 24. Uruchomiony zostanie także publiczny żłobek.

  W związku z tym w budżecie miasta na przyszły rok zapewniono prawie 90 mln zł na wydatki inwestycyjne. Z tej sumy po 30 proc. środków przeznaczonych zostanie na infrastrukturę związaną ze sportem i kulturą fizyczną oraz transport. Jeżeli weźmiemy pod uwagę projekty rozpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021, wydatki inwestycyjne wyniosą w naszym mieście 123 mln zł.

  – Ucieszyła mnie informacja, że Jaworzno jest w ścisłej czołówce miast aglomeracji, które aktywnie sięgają po środki zewnętrzne – z tym faktem jest bezpośrednio związany nasz budżet. Jak co roku, ostrożnie podeszliśmy do wydatkowania środków bieżących, jesteśmy także na bardzo bezpiecznym poziomie zadłużenia, dając sobie możliwość realizowania inwestycji – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert.Co ważne ruszamy także z wieloma projektami społecznymi i zdrowotnymi, które po stronie rządowej zostaną uruchomione początkiem 2018 roku. W naszym mieście to na pewno żłobek publiczny, dopłaty do prywatnych żłobków i klubików dziecięcych i szereg inicjatyw płynących z programu “Jaworzno Wspiera Rodziny”.

  Dochody budżetowe na 2018 rok określono na poziomie 486,2 mln zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 33 mln zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych.

  Jaworzno regularnie i bezproblemowo spłaca swoje wcześniejsze zobowiązania finansowe (zaciągnięte wcześniej kredyty długoterminowe). W przyszłym roku na spłatę dotychczasowych zobowiązań przeznaczonych zostanie 17,5 mln zł. Dzięki racjonalnie prowadzonej polityce finansowej miasto nie zbliża się do dopuszczalnych progów ostrożnościowych określonych w Ustawie o finansach publicznych. Ten wskaźnik budżetu Jaworzna jest o prawie 40 proc. niższy niż wartość dopuszczalna.