• 2016-10-25 13-32-21-737945 1000x

  WF na 100% – IV edycja programu w roku szkolnym 2016/2017

  2016-10-25 13-32-21-737945 1000xJuż po raz czwarty gimnazja z naszego miasta przystąpiły do programu profilaktycznego WF na 100%. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto a partnerami Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o. o. w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaworznie oraz doradca metodyczny z wychowania fizycznego.

  Konferencja inaugurująca IV edycję odbyła się 25 października 2016 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Koordynatorem tej edycji programu został Mariusz Kowalski. W skład zespołu, który będzie sprawował opiekę nad sprawnym przebiegiem kolejnej edycji wchodzą: Maciej Stanek (ubiegłoroczny koordynator), Tomasz Dudek oraz Mirosław Sobczak.

  Przybyłych gości przywitał koordynator programu, który przybliżył zgromadzonym koordynatorom szkolnym regulamin i zasady tegorocznej rywalizacji. Sekretarz Miasta Ewa Sidełko–Paleczny, w imieniu Prezydenta Pawła Silberta i swoim własnym życzyła wszystkim zgromadzonym powodzenia i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.  Wszyscy wysłuchali również prelekcji poruszających kwestie zdrowego stylu życia, sposobów komponowania zbilansowanej diety oraz zapoznali się z nową piramidą żywienia. Uczestnicy IV edycji programu WF na 100 % obligatoryjnie wezmą udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Trzymaj Formę.
  W tym temacie głos zabrał Prezes ZLO w Jaworznie – Jacek Nowak oraz osoby reprezentujące jaworznicki sanepid: Katarzyna Domagała oraz Anna Podgórska.

  Tegoroczny program będzie trwał od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. Udział w nim zadeklarowały następujące szkoły: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół nr 3, Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół nr 4, Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 oraz Gimnazjum nr 11. Jest to rekordowy wynik ze wszystkich dotychczasowych edycji.

  Celem programu jest między innymi zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa na lekcjach wychowania fizycznego, motywowanie nauczycieli wf-u do prowadzenia ciekawych, atrakcyjnych i zgodnych z oczekiwaniami uczniów zajęć. Pedagogizacja rodziców będzie w tym roku stanowić bardzo ważną część działań.
  Oceniana będzie jednak przede wszystkim frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach wf-u w czasie trwania programu we wszystkich klasach w szkole.

  Miejmy nadzieję, że ta edycja przyniesie kolejny wzrost frekwencji uczniów na lekcjach wychowania fizycznego oraz zwiększy aktywność fizyczną wśród jaworznickich gimnazjalistów.
  Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie:    
  www.wfna100procent.org

  2016-10-25 13-34-02-701586 1000x
  2016-10-25 13-34-16-980171 1000x
  2016-10-25 13-35-17-627674 1000x
  2016-10-25 13-36-43-786961 1000x