• graf

  Jaworznianie lubią swoje miasto

  grafPodczas comiesięcznego spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto, w październiku Prezes JMM Paweł Silbert podsumował półmetek kadencji. Zaprezentowane zostały efekty realizacji programu wyborczego – „Złotej Piętnastki”. Drugi ważny temat to wyniki cyklicznych badań opinii społecznej.

  Realizacja „Złotej Piętnastki”
  „Złota Piętnastka” to program działań na lata 2014-2018 Prezydenta Pawła Silberta oraz koalicji JMM-PiS. W ostatnich wyborach samorządowych to właśnie propozycje zawarte w „Złotej Piętnastce” znalazły uznanie w oczach wyborców. Wszystkie piętnaście założeń programowych trafiło do realizacji. Dwa założenia zostały już zrealizowane. Kolejne zadania są w zaawansowanym stadium realizacji, część projektów oczekuje na decyzje administracyjne, pozwolenia lub dofinansowania. Szczegółowe informacje o etapie zaawansowania prac nad realizacją programu znajdują się w załączonej prezentacji.

  Badania opinii społecznej
  Jaworznianie lubią swoje miasto i są z niego dumni – tak wynika z przeprowadzonych w tym roku przez TNS Polska badań opinii naszych mieszkańców. Aż 95 proc. z nich pozytywnie ocenia kierunek rozwoju miasta, a 98 proc. deklaruje do niego sympatię.

  Jaworznianie bardzo dobrze oceniają swoje miasto. Niemal wszyscy dorośli mieszkańcy (97proc.) potwierdzają, że Jaworzno jest dobrym miejscem do życia. Bardzo pozytywnie oceniony został również kierunek rozwoju miasta – dobrze ocenia go aż 95 % badanych, a 87 proc. się z nim identyfikuje. Te pozytywne emocje wśród mieszkańców idą też w parze z dumą ze swego miejsca zamieszkania. To dobitnie pokazuje, iż kapitał rozwojowy Jaworzna tkwi w jego mieszkańcach.

  Do najbardziej rozpoznawanych i popularnych inwestycji, którymi jaworznianie chętnie chwalą się przed przyjezdnymi i które wyróżniają nasze miasto na tle innych miast są m.in. GEOsfera, nowy rynek oraz rozbudowa dróg i obwodnicy. To jednocześnie najlepiej oceniane inwestycje. W skali od 1 do 5 rynek otrzymał średnią ocen 4,6, GEOsfera 4,7, a zakup nowych autobusów elektrycznych aż 4,9. 93 proc. respondentów pozytywnie ocenia plan wprowadzenia w większym zakresie komunikacji opartej na autobusach elektrycznych.

  Bardzo wysoką ocenę – bo aż 4,5 – otrzymały także przedsięwzięcia realizowane przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Mieszkańcy doceniają także prowadzone w mieście konsultacje społeczne – 80 proc.  respondentów oceniło pozytywnie tę inicjatywę Prezydenta Miasta.

  Za najważniejsze – przyszłe lub rozpoczęte inwestycje – mieszkańcy Jaworzna uznali budowę osiedla „Sfera” oraz budowę wodnego placu zabaw na Plantach. Ważne dla mieszkańców jest również dokończenie budowy obwodnicy, dróg rowerowych oraz budowa nowego bloku energetycznego. Po raz kolejny zdecydowana większość jaworznian czuje się również bezpiecznie w swoim mieście (78 proc.).

  Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna, Prezes Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto:
  – Cieszę się, że mieszkańcy tak dobrze czują się w swoim mieście, że je lubią, że mogą się pochwalić Jaworznem przed swoimi znajomymi. Obraz zadowolenia ludzi jest tożsamy z kierunkiem rozwoju Jaworzna, który przyjęliśmy wraz z moimi współpracownikami. Oczywiście, bez wsparcia mieszkańców, ich zaufania, cierpliwości i zrozumienia w wielu kwestiach nie byłoby możliwe przebudowanie miasta, nadania mu obecnego wyglądu i funkcji.

  Osobiście, dla mnie jest bardzo ważne, że nasi mieszkańcy doceniają inwestycje, które zostały zrealizowane. Po dużych infrastrukturalnych projektach unijnych przyszedł czas na prace w dzielnicach. Zgodnie z moją obietnicą, wiele wysiłku wkładamy teraz w poprawę tego co „blisko domów” jaworznian. Po głównych osiach komunikacyjnych, budowie kanalizacji przyszedł czas na osiedlowe drogi i chodniki. We wrześniu br. oddaliśmy pierwszy dzielnicowy rynek w ramach projektu „Miasto 7 Rynków” – to ważny program modernizacyjny, który zmieni lokalne przestrzenie w efektowne i funkcjonalne miejsca do spędzania czasu. Przed nami kolejne ciekawe projekty.

  Duży nacisk położyliśmy również na ulepszanie komunikacji miejskiej – bardzo dobre oceny są najlepszym dowodem na to, że innowacyjne technologie, nowoczesny tabor, karta miejska i dobra siatka połączeń służą mieszkańcom w codziennych podróżach na wysokim poziomie. Oczywiście z badań opinii społecznej wyciągam też wnioski, które będą służyć do dalszej poprawy usług i wzbogacaniu oferty miasta w różnych aspektach życia mieszkańców.

  Badania prowadzone są co dwa lata, a ich wyniki służą lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców. Załącznik z badaniami przeprowadzonymi przez Urząd Miejski znajduje się na naszej stronie internetowej.

  Półmetek kadencji – realizacja programu wyborczego “Złota Piętnastka”.pdf

  Badania opinii społecznej w Jaworznie – 2016.pdf