• Clipboard01

  Realizacja Złotej Piętnastki!

  Clipboard01Podczas jednego z pierwszych tegorocznych spotkań członków i sympatyków Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto, prezes Stowarzyszenia, Pan Paweł Silbert przedstawił informację na temat stopnia realizacji programu wyborczego.

  Rozliczona została “Złota piętnastka” stanowiąca programową podstawę umowy wyborczej zawartej z mieszkańcami. Efekty pracy wielu osób są widoczne w różnych przestrzeniach życia miasta, a stopień wykonania planu wyborczego i zrealizowania obietnic jest na zaawansowanym, bardzo zadowalającym poziomie.
  W trakcie realizacji jest budowa nowych mieszkań dla tysiąca ludzi, gdzie priorytet ma budownictwo społeczne – mowa tu m. in. o inwestycji pn. „Osiedle przy ul. Św. Wojciecha, czy o nowym zadaniu w „osiedlu Sfera”, w pobliskim otoczeniu Geosfery..

  Pracujemy również, by miejskie parki nabrały nowego oblicza i jeszcze bardziej cieszyły mieszkańców – w związku z tym trwają pracy, by zrealizować ustalenia wypracowane podczas konsultacji z mieszkańcami w Parku Podłęże i Parku Osiedle Stałe.

  Nie zapominamy też o sporcie – nasze zadania są w trakcie realizacji – wytyczanie tras biegowych w ramach modernizacji Sosiny, prace związane z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Krakowskiej, sala gimnastyczna w Jeziorkach, przebudowa hali sportowej, stadion lekkoatletyczny – w ramach tych wszystkich zadań zostały już podjęte działania projektowe lub też są już w fazie realizacji.

  Nie sposób nie zauważyć, że również nasze hasło „Koniec dziur” w drogach dzielnicowych ma swoje odbicie w rzeczywistości – tylko w roku 2015 udało się zmodernizować 93 odcinki dróg gruntowych o łącznej długości około 23 km w różnych dzielnicach, a to jeszcze nie koniec.

  Prowadzone są także działania mające na celu poprawę jakości powietrza – miasto inwestuje w innowacyjne urządzenia – mowa tu przede wszystkim o działaniach zmierzających ku poszerzeniu taboru autobusów elektrycznych – Spółka PKM przygotowała wniosek o dofinansowanie nowego elektrycznego taboru.

  Zapowiadany głośno projekt velostrady Osiedle Stałe – Podłęże – Centrum jeszcze w 2016 roku ma zostać wcielony w życie – uzyskano już wszelkie pozwolenia budowlane. Oprócz tego w projektach przewidziano wypożyczalnie rowerów i punkty postojowe.

  Trwają prace w Byczynie w przestrzeniach rynkowych, wkrótce w Jeleniu, a niebawem ruszą kolejne konsultacje w innych dzielnicach, dotyczące projektu Miasto Siedmiu Rynków.

  Zaawansowane są prace wykonawcy Sali Teatralnej z kinem Studyjnym w Osiedlu Stałym. W drugiej połowie 2016 roku obiekt ujrzy światło dzienne.

  Konsekwentnie wyprowadzamy ruch ciężki poza strefę zamieszkania. Służyć temu mają obwodnice Niedzielisk, Góry Piasku i Warpia. I tutaj prace są na etapie dopełniania formalności, by w stosownym czasie ubiegać się o dofinansowanie.

  Powrót do kolei – Centrum Integracji Transportu Szczakowa – już w roku 2014 przeprowadzony został konkurs architektoniczny na rewitalizację przestrzeni około dworcowej, a PKP ma przystąpić do przebudowy trakcji kolejowej.

  Bardzo chętnie stawiamy na konsultacje społeczne, a także na Jaworznicki Budżet Obywatelski – zakończone zostały pierwsze konsultacje społeczne, w ramach projektu Miasto 7 Rynków oraz przestrzeni parkowych. Kolejne przed nami. Przy udziale społeczności powstały także założenia do IV edycji JBO..

  Utrwalamy fundament gospodarki – powstało kolejne 50 hektarów uzbrojonych dla przedsiębiorców.

  Istotne zadanie jakim jest kanalizacja w Jeleniu, Dąbrowie Narodowej i Byczynie jest już w trakcie projektowania.

  Wspólnota miejska wspiera potrzebujących – Centra Usług Społecznych w dzielnicach – trwają konsultacje dotyczące lokalizacji centrów.

  I to na co wiele mieszkańców na pewno czeka z niecierpliwością – nowe życie Sosiny, która ma być swoistą perłą wśród przestrzeni publicznych dla rodzin – w 2015 roku rozpoczęły się prace projektowe.