• okreg2-003

  Jerzy Nieużyła

  okreg2-003Jerzy Nieużyła to radny Rady Miejskiej w latach 1994 – 1998 i 2011 – 2014. Jest magistrem inżynierem automatyki, absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To specjalista ds. kontraktów w niemieckiej firmie „Sutco Polska”  Katowice.

  Ma żonę Małgorzatę – filologa, wykładowcę Uniwersytetu Śląskiego  i córkę Katarzynę, która również jest filologiem i nauczycielką tańca w Młodzieżowym Domu Kultury. Interesuje się sportem i kulturą, a zwłaszcza muzyką.  W 2007 r.  wygrał finał miesiąca teleturnieju „Jaka to melodia?”

  Głównym obszarem jego zainteresowania w Radzie Miasta  jest szeroko pojęta komunikacja miejska i ekologia.
  Sam najchętniej i najczęściej podróżuje  rowerem i autobusem PKM – u. Uważa, że przyszłość należy do szybkiej, bezpiecznej, punktualnej, wygodnej i taniej komunikacji publicznej.  Dostrzega problemy komunikacji i szuka  sposobów ich rozwiązania. Jest gorącym zwolennikiem budowy sieci dróg rowerowych w mieście. Promuje na forum Rady ideę budowy komunikacji tramwajowej w powiązaniu z mającą powstać szybką koleją Kraków-Katowice-Gliwice.  Aktywnie uczestniczył w pracach nad najnowszym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jaworzna.

  Od urodzenia jest mieszkańcem Długoszyna . Chciałby  wykorzystać naturalne walory geograficzno – przyrodnicze tej historycznej dzielnicy Jaworzna i nadać jej wyraźny charakter mieszkalno – rekreacyjny z zachowaniem tradycyjnych obszarów gospodarki rolnej i leśnej .

  Promuje projekt budowy stoku narciarskiego z wyciągiem orczykowym  na wzgórzu Skałka w Długoszynie, oraz przystani kajakowej na rzece Biała Przemsza. Dąży do całkowitego wyeliminowania zanieczyszczeń rzek Kozibród i Biała Przemsza, płynących przez Długoszyn i przywrócenia im charakteru naturalnych miejsc do wypoczynku i rekreacji.