• okreg2-001

  Tadeusz Kaczmarek

  okreg2-001Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna. Odpowiada za sprawy związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym, oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży, kulturą, sportem i rekreacją.  Zajmuje się także ochroną środowiska miasta, jak również sprawami z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych, a także jaworznickich instytucji kultury.

  Pochodzi z rodziny o tradycjach kolejarskich. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przez ponad 20 lat był zatrudniony jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jaworznie.
  Od 1998 roku zaangażowany w pracę miasta jako Radny Rady Miejskiej w Jaworznie. Od 2006 roku pełnił w niej funkcję Przewodniczącego Rady. Podczas trzynastu lat pracy samorządowej, zaangażowany był w działania wielu miejskich komisji, m.in. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji, Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Od 2011 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta.

  Nauczyciel, społecznik, pomysłodawca wielu miejskich inicjatyw m.in. Regat Kajakowych odbywających się nad Zalewem Sosina czy jarmarków świątecznych na jaworznickim rynku. Mocno zaangażowany w życie „swojej” dzielnicy. Wraz ze szczakowskim kołem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna rokrocznie organizuje obchody zwycięstwa Bitwy pod Grunwaldem.

  Chce by Szczakowa i północne osiedla naszego miasta znowu zaczęły tętnić życiem i mogły stać się ważnymi punktami na mapie miasta. Rozwój „swojej” dzielnicy upatruje w planach utworzenia projektu przekształcenia placu dworcowego Jaworzno-Szczakowa w Miejskie Centrum Integracji Transportu.  Ponadto ważną dla niego kwestią jest kontynuacja budowy Obwodnicy Północnej oraz rewitalizacja Parku Lotników w Osiedlu Stałym.
  Niezwykle ceni zdanie młodych jaworznian. Między innymi z tego powodu nadzoruje prace związane z powstałą w Jaworznie – Młodzieżową Radą Miejską.

  Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek, dziadek rocznego Franciszka.