• okreg2-010

  Zyta Kołodziej

  okreg2-010Od czterech pokoleń jest Jaworznianką i czuje się mocno związana z naszym miastem. Z opowiadań dziadków i rodziców zna czas wojny i burzenia. Nikt nie chciałby do tego wracać. Sama przeżywała i doświadczała trudnego czasu walki o wolność i ostatnich przemian. Mówi: 

   „To też już mamy za sobą. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasie pokoju, możemy budować nasze miasto, ale też rozwijać się społecznie w atmosferze zrozumienia i dialogu.”

  Rozumie, że „remont” tak dużego miasta jak Jaworzno musi trochę potrwać. Już zrobiono bardzo dużo i to ją ogromnie cieszy. Przed nami jeszcze sporo do zrobienia. Na szczęście program „Złota 15-tka” Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto i Prezydenta Pawła Silberta zapewnia kontynuację tych dobrych zmian. Szczególnie interesuje ją punkt dotyczący remontu dróg dzielnicowych, bo doskwiera jej samej i jej sąsiadom codzienny dojazd do domów po dziurawej drodze gruntowej.

  Ważny jest również z jej perspektywy powrót do kolei – Centrum Integracji Transportu Szczakowa przy szybkiej linii Katowice-Kraków, bo mieszkając w Szczakowej korzystała ze szczególnego położenia miasta studiując w Krakowie a następnie przez wiele lat dojeżdżając pociągiem do pracy do Katowic. Ten projekt pozwoli mieszkańcom Jaworzna skorzystać w lepszym stopniu z unikalnego położenia naszego miasta.

  Ma wykształcenie techniczne, ukończyła studia za zakresu automatyki i informatyki na AGH w Krakowie i przez kilkanaście lat pracowała zgodnie ze swoim wykształceniem. Już od wielu lat bardziej interesuje ją człowiek, jego przemiana, odkrywanie możliwości zmian oraz co może dobrego zrobić przy odpowiednim wsparciu i motywacji. Przez kilka lat koordynowała pracę wolontariuszy w Hospicjum Homo-Homini w Jaworznie. W ostatnim okresie brała udział w dwóch ciekawych i pożytecznych projektach. W pierwszym wraz z mężem miała okazję wspomagać przygotowanie i przeprowadzenie programu dla młodych ludzi rozpoczynających pracę.

  „To jest bardzo budujące widzieć jak młodzi ludzie generują własne pomysły, a zachęceni do wytrwałości i wyposażeni w sprawdzone narzędzia mogą te pomysły odważnie realizować.”

  Rozumie również jak dramatyczna jest sytuacja człowieka, jeśli straci pracę w wieku powyżej 50 lat. Dlatego chętnie zaangażowała się w inny projekt „50+ Dojrzali, Potrzebni, Kompetentni”, w którym podjęła się roli indywidualnego doradcy.

  „Ważne jest, aby nie zostawiać potrzebującego człowieka w trudnej dla niego sytuacji, lecz wspomagać go w odkrywaniu nowych możliwości, pomimo całego negatywnego przekazu jaki płynie z otoczenia.”

  Od wielu lat jest w Ruchu Spotkań Małżeńskich w Jaworznie gdzie wspomaga się małżeństwa w budowaniu dialogu i lepszych relacji w rodzinie.