• okreg1-017

  Barbara Machna – Łach

  okreg1-017Najważniejsze dla niej w działalności społecznej jest uczciwość i bezinteresowność.
  Z wykształcenia mgr socjologii, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. marketingu w spółce SKOK „Jaworzno”. Społecznie pełni funkcję ławnika w Sądzie Rodzinnym w Jaworznie.

  Jest rodowitą mieszkanką Jaworzna. Dużo szczęścia daje jej kochająca się rodzina. Ma męża i dwóch dorosłych synów. Wolny czas najchętniej spędza na podróżowaniu i zwiedzaniu ciekawych miejsc.
  Lubi muzykę klasyczną i rockową. Nieodłącznym elementem życia rodzinnego jest wspólne muzykowanie i udział w pokazach lotniczych. Pasją do lotnictwa zarazili ją synowie, dzięki którym miała okazją przebywać w kokpicie samolotu myśliwskiego Mig – 29.

  Na początek, aby podkreślić chęć aktywnego działania Pani Barbara zobowiązuje się do przekazywania diet radnej na cele społeczne, w tym pokrycie kosztów stypendiów dla uzdolnionych dzieci z rodzin wielodzietnych. Będąc ławnikiem dwie kadencje zetknęła się z wieloma problemami
  jaworznickich rodzin. W trosce o innych chciałaby angażować swój czas, umiejętności i pieniądze w bezinteresowne działania na rzecz drugiego człowieka. Będzie dążyć do wsparcia rodzin wielodzietnych i rodzin z problemami, stwarzając warunki w zakresie wyrównywania poziomu sprawności intelektualnej i integracji ze środowiskiem.

  Jako radna chciałaby zwiększyć liczbę imprez kulturalnych, sportowych i turystyczno – rekreacyjnych, propagując w ten sposób aktywność fizyczną mieszkańców naszego miasta. Będzie popierała rozwój infrastruktury sportowej oraz miejsc rekreacji wypoczynku. Przedmiotem jej troski jest bezpieczeństwo mieszkańców, chciałaby przyczynić się do tego, by nasze otoczenie stało się jeszcze bardziej przyjazne. 

  Jaworzno jest dla niej domem, rodziną, spokojem i zieloną oazą, listopadowym smutkiem, i ciepłem Bożego Narodzenia. Każdym dniem, w którym uśmiecha się do spotkanej osoby. To duma mieszkanki rozwijającego się miasta. To ciekawość, co się zmieniło w jej mieście po powrocie z urlopu. Jest dla niej miastem prężnie rozwijającym się, przyjaznym mieszkańcom.

  Uważnie obserwując zmiany jakie zachodzą w naszym mieście, ceni Pawła Silberta za skuteczność w dążeniu do celu. Liczy na porozumienie ponad podziałami. Tylko wspólna praca pozwoli na osiągnięcie takich efektów jak w ostatnich dwunastu latach. Jeśli jej zaufacie skupi się na dostrzeganiu trudnych sytuacji i niesieniu pomocy potrzebującym.