• .

  Doskonal się, bądź otwarty

  .„Pamiętaj, ten dzień już nigdy się nie powtórzy, przeżyj go najlepiej jak potrafisz”. Nigdy nie stój w miejscu, w każdym momencie dbaj o swój rozwój osobisty, doskonal się, bądź otwarty na zmiany i wszystko co się dzieje wokół”.

  To motta, którymi kieruje się w życiu prywatnym i zawodowym Maciej Senior – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie. 
  Urodził się Chrzanowie, ale jest nierozerwalnie związany z Jaworznem. Swą edukację rozpoczął w 1971 roku, w nowo powstałej wówczas Szkole Podstawowej nr 15, następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1. Studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, w której pracuje do dzisiejszego dnia.
  Interesuje go sport, muzyka, „dobra książka”, turystyka, a ostatnio szeroko rozumiana oświata.
  Jaworzno postrzega jako miasto, które ciągle się rozwija, które z dnia na dzień staje się coraz piękniejsze. Docenia rozwiązania komunikacyjne, realizację nowych inwestycji, coraz piękniejsze budynki szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Za rozsądne uważa rozwiązania związane z funkcjonowaniem oświaty w mieście, czego przykładem jest dostrzeżone
  i docenione przez rodziców powstanie kierowanego przez pana Macieja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr1. Zespół Szkolno – Przedszkolny to miejsce, w którym stale wprowadzane są różne rozwiązania podnoszące jakość pracy placówki. W przedszkolu i szkole realizowane są projekty edukacyjne, do nauczania wprowadzono e-platformę ,a wychowankowie przedszkola włączani są do działań szkolnych.
  W jego szkole funkcjonuje Akademia Wszechstronnego Rozwoju Ucznia. To tak jakby zabawa w uczelnię wyższą, której studentami są uczniowie szkoły podstawowej. Dziekanaty, kierunki studiów – z tym wszystkim dzieci mają możliwość zapoznać się już w tak młodym wieku. Akademia Wszechstronnego Rozwoju Ucznia prezentowana była przez p. Macieja na konferencji międzynarodowej “Jakość edukacji czy i jakość ewaluacji” w Zakopanem jako jeden z 20 najciekawszych projektów nadesłanych z całej Polski. Plakat prezentujący działalność AWRU zamieszczony został wśród materiałów pokonferencyjnych (wersja elektroniczna) oraz przesłany
  do Ministerstwa Edukacji Narodowej (wersja papierowa). Działalność Akademii podsumowywana jest na corocznym sympozjum naukowym (w tym roku w sympozjum uczestniczyła grupa zaprzyjaźnionych Hiszpanów).
  Bardzo chwali łączenie szkół w zespoły. Uważa, że dzięki temu dzieci mają możliwość nawiązania bliskich, dłuższych relacji ze swoimi kolegami, już od wieku przedszkolnego, aż do wieku gimnazjalnego. Poza tym dzieci nie są w takim wypadku narażone na ciągłe zmiany otoczenia, , a praca z nimi ma charakter ciągły przez kilkanaście lat, co jest ogromnie ważne w kontekście rozwijania talentów, zainteresowań ale i w pracy związanej z wyrównywaniem deficytów, braków.
  Biblioteka Miejska, nowy rynek, GEOsfera, boiska powstające przy szkołach – to tylko kilka z wielu przykładów zmieniającej się rzeczywistości naszego miasta. To również miasto, które daje mu, jako mieszkańcowi, a równocześnie pełniącemu ważną funkcję zawodową, ogromną przestrzeń do działania. Kierowanie tak dużą placówką, składającą się z dwóch funkcjonujących na zupełnie innych zasadach jednostek, to z jednej strony ogromne wyzwanie, ale i ogromna motywacja do działania, zwłaszcza, iż służy ona właśnie mieszkańcom Jaworzna.