• MG 0226

  Umowa rozliczona

   MG 0226Cztery lata temu Prezydent Paweł Silbert wraz z popierającymi go ugrupowaniami społeczno-politycznymi zaproponował mieszkańcom Jaworzna Umowę Wyborczą – program, którego akceptację mieszkańcy potwierdzili na kartach wyborczych. Teraz nadszedł czas na rozliczenie.

  Wczoraj prezydent wraz zastępcami oraz radnymi Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto oraz Prawa i Sprawiedliwości w Jaworznie podsumowali realizację przyjętych w 2010 r. zobowiązań.

   

  {videobox}l0D32kOhzXs{/videobox}

   

   

  Przypomniano najważniejsze projekty, które były planowane na lata 2010-2014:

  1. Rynek Od.Nowa w sercu Jaworzna
  2. Sala koncertowa w Osiedlu Stałym
  3. Dostęp do szybkiego internetu w całym mieście
  4. Miasto rowerów – ścieżki łączące dzielnice
  5. Droga Współpracy Regionalnej do Węzła Jeleń
  6. Sto kilometrów kanalizacji
  7. Lepsze drogi – czas na gruntówki
  8. Kolejne boiska i place zabaw dla dzielnic
  9. Północna i południowa obwodnica miasta
  10. Ośrodek Geosfera w kamieniołomie Sodowa Góra

  oraz zaprezentowano je w rozbiciu na poszczególne zadania:

  1. Droga Współpracy Regionalnej – zrealizowane
  To najważniejszy element projektu „Miasto Twarzą do Autostrady” – 3,5 kilometrowa droga łącząca ul. Krakowską z węzłem autostradowym Jeleń. To pierwsza wojewódzka droga w naszym mieście. Wzdłuż niej przebiega ścieżka rowerowa łącząca tę dzielnicę ze Śródmieściem.

  2. Obwodnica Południowa – zrealizowane
  Połączyliśmy ul. Reja na Starej Hucie z Trasą Śródmiejską, obok stadionu miejskiego i z Obwodnicą Północną. To był bardzo trudny inżyniersko projekt, realizowany na byłej hałdzie Piłsudski. Dzięki tej drodze transport ciężki omija centrum miasta.

  3. Trasa Śródmiejska – zrealizowane
  Przebudowaliśmy skrzyżowanie z ul. Matejki. W tym miejscu powstało rondo z legendarnym drwalem. Wybudowaliśmy także drugie przejście podziemne na Leopoldzie, likwidując tym samym dwie sygnalizacje świetlne, które utrudniały ruch.

  4. Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Cegielnianej do Osiedla Stałego – zrealizowane
  Dzięki projektowi powiększyliśmy o dodatkowe pasy skrzyżowanie z ul. Szczakowską, aby zminimalizować korki pojawiające się w godzinach szczytu. Wybudowaliśmy także skrzyżowanie o ruchu okrężnym na Janie Kantym, by obsłużyć tereny inwestycyjne.

  5. Obwodnica Północna – zrealizowane
  Obiecaliśmy, że będzie powstawała etapami. Wybudowaliśmy odcinek Ronda Geosferey do drogi betonowej w kamieniołomie i mamy już wszystkie decyzje administracyjne aby ten projekt kontynuować w najbliższych latach.

  6. Drogi rowerowe – w trakcie realizacji
  Zaplanowaliśmy 5 km asfaltowych dróg wyłącznie dla rowerów przy każdej nowobudowanej drodze – faktycznie powstało ich aż 10 km. Samo projektowanie ścieżek łączących dzielnice oddaliśmy środowisku rowerzystów. Projekt jest kontynuowany.

  7. Sto kilomentrów kanalizacji – zrealizowane
  To największy i najdroższy projekt w historii naszego miasta, który wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego. Pozyskaliśmy 90 mln zł dofinansowania na budowę ponad 100 km sieci kanalizacyjnej, nowoczesnego ujęcia wody pitnej „PIASKOWNIA” oraz na modernizację Oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb”

  8. Inwestycje w drogi gruntowe – zrealizowane
  Wyasfaltowaliśmy ponad 100 odcinków dróg gruntowych. Decyzję o tym, które drogi remontować w pierwszej kolejności, oddaliśmy w ręce jaworznian. Dzięki poprawie nawierzchni dróg nasze osiedla pięknieją.

  9. Rynek Od_Nowa dla mieszkańców – zrealizowane
  Długo i sumiennie przygotowywaliśmy się do tej inwestycji, bo dotyczyła serca naszego miasta. Dziś Jaworznicki Rynek to zupełnie nowa przestrzeń, która cieszy zarówno gości jak i samych mieszkańców. Imprezy plenerowe pokazują jak bardzo nam tego miejsca brakowało.

  10. Upiększamy nasze miasto zielenią – zrealizowane
  W mieście posadziliśmy pół tysiąca dużych drzew. Stworzyliśmy także zieloną, 3- hektarową przestrzeń tuż obok powstającej Galerii Handlowej „Galena”. Chcemy, aby po zakończeniu inwestycji to miejsce przypominało krakowskie planty.

  11. Sala koncertowa na Osiedlu Stałym – nie zrealizowane
  Nie przekonaliśmy radnych opozycji do remontu nowej sali teatralnej i koncertowej w Młodzieżowym Domu Kultury. Tak bardzo oczekiwana, nie tylko przez mieszkańców Osiedla Stałego inwestycja została przez nich zablokowana. Nie poddajemy się jednak i zadanie wykonamy w następnej kadencji.

  12. Nowe boiska i place zabaw – w trakcie realizacji
  Włączyliśmy mieszkańców w projektowanie wspólnej przestrzeni. W taki sposób powstał plac zabaw przy ul. Matejki. Rozpoczęliśmy także konsultacje w sprawie stref rekreacji w parku na Osiedlu Stałym i Podłężu. W dzielnicach powstają kolejne boiska i place zabaw zgodnie z pomysłami mieszkańców zgłaszanymi do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

  13. Rewitalizacja „Sosiny” – nie zrealizowane
  Radni opozycji zablokowali planowane wydatki na modernizację Sosiny, mimo tego że wszystkie ugrupowania wyborcze miały ją w swoim programie wyborczym. Nie przekonaliśmy ich by razem odmienić wizerunek tego urokliwego zalewu. o ważne i lubiane miejsce wypoczynku nie tylko mieszkańców Jaworzna. Mamy ciekawy plan dla Sosiny. Wiemy jak to miejsce powinno wyglądać i jakie funkcje powinno pełnić. Nie rezygnujemy z tego zadania.

  14. Geosfera – zrealizowane
  W dawnym kamieniołomie Sodowa Góra stworzyliśmy ośrodek edukacji geologicznej Geosfera. Z pomysłem trafiliśmy w „dziesiątkę” – mieszkańcy tłumnie odwiedzają ten piękny zakątek. Przybywa tam również wielu przyjezdnych, szukających atrakcyjnych miejsc rekreacji i nauki.

  15. Stadion lekkoatletyczny – nie zrealizowane
  Nie przekonaliśmy radnych opozycji do wspólnej wizji budowy stadionu lekkoatletycznego w Szczakowej. My jednak nie zrezygnujemy z budowy w mieście tego obiektu, zdajemy sobie sprawę jak potrzebny jest dzieciom i młodzieży.

  16. Szerokopasmowy internet – zrealizowane
  Tak jak obiecaliśmy, zbudowaliśmy sieć teleinformatyczną pozwalającą na dostęp do szerokopasmowego internetu nawet w odległych osiedlach. Na tę inwestycję pozyskaliśmy 7 mln złotych.

  17. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe – zrealizowane
  Wydaliśmy ponad 4 mln zł na zabezpieczenia, budowę i utrzymanie rowów odwadniających i budowę zbiorników retencyjnych na wody z dróg. Chcemy chronić mieszkańców przed zalewaniem posesji wodami opadowymi.

  18. Budownictwo mieszkaniowe – zrealizowane
  W mieście nieźle rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Powstaje sporo mieszkań i domów prywatnych. W atrakcyjnych lokalizacjach przy ulicach: Partyki, Wojciecha, i Chełmońskiego Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało nowe mieszkania. Mamy także nowe osiedle bloków komunalnych przy ulicy Sportowej. Budownictwu sprzyjają nowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz stworzona przez nas infrastruktura.

  19. Investycje w miejsca pracy – zrealizowane
  Dzięki uzbrojonym terenom mamy nowe inwestycje przy ulicy Przemysłowej oraz w Jaworznickim Parku Przemysłowym, gdzie ulokowali się już nowi przedsiębiorcy. Zainwestowane tereny sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy. Obecnie stopa bezrobocia w mieście spadła poniżej 10% i jest najniższa od dobrych kilkunastu lat. Przypomnijmy, w 2002 r. zaczynaliśmy walkę z bezrobociem wynoszącym ponad 23 proc.

  20. Nowoczesna edukacja – zrealizowane
  Zapewniliśmy udział nauczycieli w europejskich projektach edukacyjnych. Postawiliśmy na szkolnictwo zawodowe. Pozyskaliśmy pieniądze na rozbudowę szkoły na Osiedlu Stałym, a także termomodernizację budynków oświatowych. Szkolne pracownie pracują na otwartym oprogramowaniu.

  21. Nowe przedszkole – nie zrealizowane
  Planowaliśmy budowę nowego przedszkola w partnerstwie publiczno-prywatnym. Odstąpiliśmy jednakże od tej wizji. Partnerstwo nie było konieczne – na terenie miasta w ostatnich latach powstało 7 przedszkoli niepublicznych.

  22. Służba zdrowia – zrealizowane
  Sprzyjamy rozwojowi zakładów opieki zdrowotnej. Finansujemy programy zdrowotne dla mieszkańców. Wspieramy modernizację Szpitala Wielospecjalistycznego i zakup nowoczesnego sprzętu. Najbardziej imponującym jest rezonans magnetyczny. Warto dodać, że nasz szpital nie ma długów, w przeciwieństwie do wielu innych placówek tego typu.

  Z 22 zapisanych w programie wyborczym dużych zadań na lata 2010 – 2014 zrealizowanych zostało aż 16 – co pokazała budowla wznoszona, podczas spotkania, przez dzieci – najważniejszych adresatów tych starań. Dwa zadania są kontynuowane, a cztery nie wykonane. Radnym Platformy obywatelskiej, lewicy i SdJ zostały zadedykowane dwa zadania, które odrzucili i zablokowali: STADION LEKKOATLETYCZNY w Szczakowej i MODERNIZACJĘ SALI KONCERTOWEJ w Młodzieżowym Domu Kultury i symbolicznie przesłane w paczkach jako wyrzut sumienia!

  W rozliczeniu pojawiły się także nowe zadania, dodatkowo wykonane, choć obietnicą wyborczą nie były. Są to m.in.:

  1. Przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka z Piłsudskiego.
  2. Budowa ronda przy ul. Kolejowej.
  3. Dokończenie obwodnicy Dąbrowy Narodowej do Osiedla Stałego
  4. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Dąbrowie Narodowej, najpierw Strefę Przemysłową 3, która natychmiast została zabudowana przez inwestorów, potem Przemysłową 1 i 2.
  5. Zbudowanie ul. Bielańskiej na Borach jako wzorcowej ulicy dla osiedli mieszkaniowych
  6. Kompleksowy remont ul. Mickiewicza, Barbary, Pocztowej, Zielonej, Kasztanowej i odcinka Leśnej
  7. Pozyskanie kolejnych pieniędzy na kanalizację m.in. dla Borów i Warpia
  8. W Pieczyskach powstał Park Gródek
  9. Przystąpienie do remontu ul. Dąb, aby wjazd do miasta od strony Chełmka był godną wizytówką Jaworzna
  10. Realizacja kładki nad Geosferą
  11. Zakup nowoczesnych autobusów. Jaworznicka komunikacja od dawna jest niedoścignionym wzorem dla innych miast.
  12. Przystąpienie do remontu chodników, jako kontynuacja zadań w dzielnicach
  13. Otwarcie nowoczesnych przychodni ZLO
  14. Wsparcie inicjatyw mieszkańców i utworzenie Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego i Młodzieżowej Rady Miasta
  15. Położenie nacisku na wydarzenia kulturalne, sportoweh i rekreacyjne coraz częściej obecne w przestrzeni miejskiej
  16. Wdrożenie Karty Rodzin Wielodzietnych

   

   MG 0197   MG 0226   MG 0248   MG 0255

  Nie ma wątpliwości, że to były cztery dobre lata dla naszego miasta. W podsumowaniu Prezydent i radni JMM oraz PiS podziękowali mieszkańcom za wszelkie podpowiedzi, uwagi, cierpliwość i wiarę w to, że nasze miasto może być jeszcze lepsze, jeszcze piękniejsze.