• .

  Pierwsza pomoc dla najmłodszych

  .Prowadzone w szkołach prelekcje z udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o pożarnictwie okazały się strzałem w dziesiątkę i spotkały z pozytywnym odbiorem dzieci i młodzieży. Tuż po wakacjach, program realizowany z myślą o młodych jaworznianach, będzie wznowiony – tak zapewniają organizatorzy.

   

  Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Pan Grzegorz Gołas, członek stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto i Prezes Zarządu OSP Dąbrowa Narodowa, który koordynował tą pilotażową akcję w dwóch jaworznickich placówkach – 4 Liceum Ogólnokształcącym i w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworznie.
  W liceum omawiane były głównie zagadnienia związane z ratownictwem medycznym oraz sprzętem pożarniczym. Młodzież uczyła się, jak pracować według procedur KPP w zespole oraz jak udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu.
  Zajęcia w szkole podstawowej, skupione był głównie na tym, jak dziecko może zachować się w sytuacji problematycznej, gdy ktoś na przykład stracił przytomność – co może zrobić, by pomóc poszkodowanemu. Uczniowie dowiedzieli się, pod jakie numery powinni dzwonić i w jaki sposób przeprowadzać rozmowę telefoniczną. Była też mowa o tym, gdzie można się bawić, a jakich miejsc należ unikać. Dzieci doskonale radziły sobie z powierzonymi zadaniami, a podczas sprawdzianów wiedzy, uzyskiwały punkty, które potem pozwalały im na zwiedzanie wozu strażackiego.
  “Jesteśmy mile zaskoczeni, ponieważ dzieci i młodzież dobrze przyswoiły przekazaną im wiedzę i świetnie radziły sobie z „egzaminami” pod koniec każdego z pięciu spotkań” – podsumowuje akcję Pan Gołas i zapowiada kontynuację spotkań tuż po wakacjach.