• news1

  Stowarzyszeniowa „burza mózgów”

  news1Za nami kolejne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto. Tym razem przybrało formę warsztatów. Podczas swoistej „burzy mózgów” dyskutowaliśmy o tym, co uczynić, aby Jaworzno było jeszcze lepszym miejsce do życia.

  Spotkanie było okazją do skonfrontowania ze sobą inicjatyw rozmaitych przestrzeni, tak, aby wszystkie środowiska mogły się nawzajem rozumieć i wspierać. Dlatego też ponad 70 uczestników spotkania podzielonych zostało na 7 zespołów odpowiedzialnych za opracowanie interesujących inicjatyw.

  Zespół zajmujący się kulturą, którego koordynatorem została Monika Lewandowska, zaproponował akcję „Ubieramy miasto”. Jej założeniem jest, aby ze sztuką wychodzić do ludzi, aby mieli wpływ na to, jak Jaworzno wygląda, żeby mogli też czerpać z tego zabawę. Uwagę członkowie skupili też na budowaniu przez Stowarzyszenie partnerskich relacji z instytucjami kultury. 

  Członkowie zespołu zajmującego się oświatą, pracowali pod przewodnictwem Ewy Zuber. Skoncentrowali swoje wysiłki na działaniach eksponujących europejskość Jaworzna, powstał pomysł zorganizowania parady pod nazwą „Jaworzno miastem europejskim”. Nie zapomniano o młodzieży – powstała inicjatywa Jaworzno Moje Miasto – Mój Pomysł, skierowana właśnie do uczniów szkół. Program taki pozwalałby młodzieży wykazać się własną pomysłowością na temat tego, co można ciekawego w Jaworznie przedsięwziąć, a która to pomysłowość być może mogłaby być nagradzana, choćby stażami. 

  Zespół zajmujący się zdrowiem zaproponował między innymi możliwość wprowadzenia darmowych szczepień przeciw grypie dla grup ryzyka, zwrócił uwagę na konieczność skupienia się na wczesnej wykrywalności chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład otyłość u dzieci. Ciekawą inicjatywą wydaje się być centralny system informacji, dotyczący kolejności przyjęć do specjalistów, gdzie każdy pacjent mógłby mieć możliwość wglądu w to, w której przychodni najszybciej dostanie się do danego specjalisty. 

  Członkowie zajmujący się sportem i rekreacją przede wszystkim swe wysiłki skupili na wymyślaniu sposobów promowania aktywności fizycznej. W wolnym czasie porzućmy samochody na rzecz  rolek czy rowerów ! Poza tym powstał pomysł zorganizowania zmagań dzielnic, czy też Rajdu Szlakami Historii Jaworzna. 

  Grupa rozpatrująca inwestycje i gospodarkę za najważniejsze uznała rozwój komunikacji miejskiej, ale tej ekologicznej. Mowa była o rozbudowie ścieżek rowerowych, które łączyłyby wszystkie dzielnice. Zespół zwrócił uwagę na wiele istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem miasta, jak chociażby racjonalizacja oświetlenia, uzbrajanie terenów pod inwestycje oraz nakłady w infrastrukturę sportową. 

  Grupa organizacje pozarządowe wskazała potrzebę stworzenia tak zwanego inkubatora dla organizacji pozarządowych. 

  Ostatnia grupa, odpowiedzialna była za komunikację społeczną pracowała nad pomysłem w jaki sposób dotrzeć do mieszkańców z wszystkimi projektami i inicjatywami. Jednogłośnie stwierdzono, że Stowarzyszenie powinno skupić swą uwagę w dużej mierze na docieraniu do odbiorców poprzez internet – dostępne strony i portale internetowe i konta na portalach społecznościowych.

  I ta właśnie propozycja przyniosła najszybszy efekt – w ciągu 24 godzin do grona sympatyków Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto dołączyło ponad 100 osób ! Liczymy, że w najbliższych dniach liczba ta będzie się systematycznie powiększać.

  Już dziś zapraszamy do naszego Stowarzyszenia osoby, które kochają Jaworzno i mają pomysły na to, aby żyło się w nim jeszcze lepiej.

  Zapraszamy do galerii.