• Zarząd

  Skład Zarządu Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto kadencji 2016-2019

  1. Paweł SILBERT – Prezes
  2. Dariusz STARZYCKI – Wiceprezes
  3. Maciej BRUL – Wiceprezes
  4. Dariusz CHRAPEK – Wiceprezes Skarbnik
  5. Czesław BRANDYS – Członek Zarządu
  6. Tadeusz KACZMAREK – Członek Zarządu
  7. Patrycja PIETRASZCZYK – Członek Zarządu
  8. Wojciech PRZEPADŁO – Członek Zarządu
  9. Wiesław WIĘCKOWSKI – Członek Zarządu
  10. Ewa ZUBER – Członek Zarządu
  11. Renata GACEK – Członek Zarządu
  12. Monika BRYL – Członek Zarządu