• Kontakt

  Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto
  ul. Św. Wojciecha 2
  43-600 Jaworzno
  Prezes Stowarzyszenia: Paweł Silbert
  kontakt: biuro@jmm.jaworzno.pl
  www.jmm.jaworzno.pl

  NIP: 632 18 32 664
  KRS: 0000120997
  Nr rachunku bankowego: 89 12401356 1111 0000 2325 2901

  Skład Zarządu Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto
  kadencji 2016-2019

  1. Paweł SILBERT – Prezes
  2. Dariusz STARZYCKI – Wiceprezes
  3. Maciej BRUL – Wiceprezes
  4. Dariusz CHRAPEK – Wiceprezes Skarbnik
  5. Czesław BRANDYS – Członek Zarządu
  6. Tadeusz KACZMAREK – Członek Zarządu
  7. Patrycja PIETRASZCZYK – Członek Zarządu
  8. Wojciech PRZEPADŁO – Członek Zarządu
  9. Wiesław WIĘCKOWSKI – Członek Zarządu
  10. Ewa ZUBER – Członek Zarządu
  11. Renata GACEK – Członek Zarządu
  12. Monika BRYL – Członek Zarządu
 • Zarząd

  Skład Zarządu Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto kadencji 2016-2019

  1. Paweł SILBERT – Prezes
  2. Dariusz STARZYCKI – Wiceprezes
  3. Maciej BRUL – Wiceprezes
  4. Dariusz CHRAPEK – Wiceprezes Skarbnik
  5. Czesław BRANDYS – Członek Zarządu
  6. Tadeusz KACZMAREK – Członek Zarządu
  7. Patrycja PIETRASZCZYK – Członek Zarządu
  8. Wojciech PRZEPADŁO – Członek Zarządu
  9. Wiesław WIĘCKOWSKI – Członek Zarządu
  10. Ewa ZUBER – Członek Zarządu
  11. Renata GACEK – Członek Zarządu
  12. Monika BRYL – Członek Zarządu